Teisėkūros žinios - Naujo numerio turinys

Naujausio numerio turinys

Teisėkūros žinios – du kartus per savaitę (trečiadieniais ir šeštadieniais) leidžiamas Lietuvos teisės aktų elektroninis leidinys pdf, epub ir docx formatais, kurį patogu saugoti ir lengvai bet kada skaityti mobiliajame telefone, nešiojamame arba asmeniniame kompiuteryje.

Leidinys „Teisėkūros žinios“ tęsia ilgametę oficialaus leidinio „Valstybės žinios“ tradiciją – teisės aktų skelbimo pagal jų viršenybę (hierarchiją) struktūra (nuo Konstitucinio įstatymo, sutarties, nutarimo, nutarties iki įsakymo), kurią sudaro IX skyriai. Leidinyje prie kiekvieno dokumento yra pateikti pagrindiniai akto rekvizitai ir hipernuoroda į pirminį šaltinį, t. y. į Teisės aktų registre paskelbtą dokumentą.

Informaciniams skelbimams skelbti sukurtas X skyrius, kuriame skelbiama viešoji informacija apie aukcionus, žemę, būstą, kuro pirkimą ir kt.

Naujausiame numeryje (Nr. 15, 2020-02-22)

IV skyrius
RESPUBLIKOS PREZIDENTO DEKRETAI

2020-03716 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Jungtiniuose Arabų Emyratuose Edmino Bagdono skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Saudo Arabijos Karalystei 2020 02 19 Nr. 1K-210

2020-03718 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl Lietuvos Respublikos nepaprastosios ir įgaliotosios ambasadorės Kroatijos Respublikoje Jūratės Raguckienės skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastąja ir įgaliotąja ambasadore Juodkalnijai ir Šiaurės Makedonijos Respublikai 2020 02 19 Nr. 1K-211

V skyrius
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

2020-03625 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“ pakeitimo 2020 02 12 Nr. 129

2020-03684 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo Nr. I-2110 2, 6, 7, 14, 15, 16 ir 19 straipsnių, antrojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, įstatymo papildymo 21 straipsniu ir priedo pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 2, 3, 4, 8, 20 ir 21 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 343, 344 ir 589 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos pašarų įstatymo Nr. VIII-1610 pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 2020 02 12 Nr. 131

2020-03692 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl nekilnojamojo turto perdavimo Plungės rajono savivaldybės nuosavybėn 2020 02 12 Nr. 132

2020-03622 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 02 19 Nr. 128

2020-03674 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl kreipimosi į Respublikos Prezidentą su prašymu suteikti įgaliojimus J. Paslauskui 2020 02 19 Nr. 130

VI skyrius
KONSTITUCINIO TEISMO SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS, KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKO POTVARKIAI

2020-03538 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 113 patvirtinto Valstybinės reikšmės atliekų tvarkymo objektų steigimo ir pripažinimo tvarkos aprašo (2014 m. vasario 19 d. redakcija) nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai 2020 02 18 Nr. KT31-N3/2020

VII skyrius
ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS

2020-03583 Nuasmeninta nutartis dėl teismingumo 2020-01-21 Nr. DBT-31-2-68-3-38652-2019-5

2020-03521 Nuasmeninta nutartis 2020-01-30 Nr. CB-1349-2-56-3-00269-2018-4

2020-03520 Nuasmeninta nutartis 2020-01-30 Nr. CB-1350-2-38-3-00037-2018-7

2020-03523 Nuasmeninta nutartis 2020-02-06 Nr. CB-1337-2-68-3-42070-2017-2

2020-03531 Nuasmeninta nutartis 2020-02-07 Nr. ANB-103-4-69-3-01422-2019-3

2020-03524 Nuasmeninta nutartis 2020-02-07 Nr. BB-558-1-01-1-56312-2018-1

2020-03515 Nuasmeninta nutartis 2020-02-07 Nr. BB-563-1-01-1-25376-2017-6

2020-03516 Nuasmeninta nutartis 2020-02-07 Nr. BB-571-1-01-1-30057-2017-8

2020-03525 Nuasmeninta nutartis 2020-02-07 Nr. BB-574-1-01-1-09307-2019-4

2020-03579 Nuasmeninta nutartis 2020-02-10 Nr. CB-1370-2-48-3-00446-2019-3

2020-03582 Nuasmeninta nutartis 2020-02-10 Nr. CB-1372-2-13-3-03365-2018-7

2020-03574 Nuasmeninta nutartis 2020-02-10 Nr. CB-1375-2-36-3-00724-2018-8

2020-03584 Nuasmeninta nutartis 2020-02-10 Nr. CB-1379-2-08-3-07272-2018-2

2020-03568 Nuasmeninta nutartis 2020-02-10 Nr. CB-1382-3-61-3-02281-2017-6

2020-03580 Nuasmeninta nutartis 2020-02-10 Nr. CB-1386-2-29-3-02433-2015-6

2020-03581 Nuasmeninta nutartis 2020-02-10 Nr. CB-1387-2-56-3-01368-2017-4

2020-03587 Nuasmeninta nutartis 2020-02-10 Nr. CB-1390-2-69-3-25696-2016-7

2020-03585 Nuasmeninta nutartis 2020-02-10 Nr. CB-1408-2-56-3-00856-2017-5

2020-03577 Nuasmeninta nutartis 2020-02-10 Nr. CB-1416-2-33-3-00395-2017-8

2020-03572 Nuasmeninta nutartis 2020-02-10 Nr. CB-1422-2-59-3-00270-2016-7

2020-03569 Nuasmeninta nutartis 2020-02-10 Nr. CB-1426-2-11-3-00760-2016-9

2020-03576 Nuasmeninta nutartis 2020-02-11 Nr. BB-604-1-02-4-00134-2018-6

2020-03588 Nuasmeninta nutartis 2020-02-11 Nr. BB-607-1-03-7-00001-2015-0

2020-03571 Nuasmeninta nutartis 2020-02-11 Nr. BB-609-1-01-1-29034-2017-1

2020-03578 Nuasmeninta nutartis 2020-02-11 Nr. CB-1415-2-69-3-22030-2016-6

2020-03573 Nuasmeninta nutartis 2020-02-11 Nr. CB-1421-2-70-3-01280-2017-3

2020-03589 Nuasmeninta nutartis 2020-02-11 Nr. CB-1424-2-55-3-02190-2017-7

2020-03575 Nuasmeninta nutartis 2020-02-11 Nr. CB-1430-2-46-3-00225-2018-5

2020-03570 Nuasmeninta nutartis 2020-02-11 Nr. CB-1432-2-35-3-01152-2015-0

2020-03644 Nuasmeninta nutartis 2020-02-11 Nr. BB-641-1-20-1-00872-2010-4

2020-03642 Nuasmeninta nutartis 2020-02-11 Nr. BB-642-1-06-2-00203-2015-2

2020-03646 Nuasmeninta nutartis 2020-02-11 Nr. BB-644-1-01-1-41570-2016-9

2020-03655 Nuasmeninta nutartis 2020-02-11 Nr. BB-646-1-01-1-37351-2017-2

2020-03636 Nuasmeninta nutartis 2020-02-11 Nr. BB-649-1-03-2-00464-2018-1

2020-03662 Nuasmeninta nutartis 2020-02-11 Nr. CB-1442-2-69-3-07882-2016-4

2020-03633 Nuasmeninta nutartis 2020-02-11 Nr. CB-1443-2-56-3-00979-2017-1

2020-03651 Nuasmeninta nutartis 2020-02-11 Nr. CB-1456-2-56-3-00682-2019-4

2020-03649 Nuasmeninta nutartis 2020-02-11 Nr. CB-1468-2-50-3-01837-2015-7

2020-03664 Nuasmeninta nutartis 2020-02-11 Nr. CB-1479-2-08-3-03933-2018-2

2020-03658 Nuasmeninta nutartis 2020-02-11 Nr. CB-1480-2-55-3-02352-2015-5

2020-03641 Nuasmeninta nutartis 2020-02-11 Nr. CB-1484-2-08-3-03933-2018-2

2020-03647 Nuasmeninta nutartis 2020-02-11 Nr. CB-1490-2-70-3-01280-2017-3

2020-03640 Nuasmeninta nutartis 2020-02-12 Nr. BB-653-1-01-1-64576-2017-1

2020-03639 Nuasmeninta nutartis 2020-02-12 Nr. CB-1495-2-49-3-02398-2016-9

2020-03634 Nuasmeninta nutartis 2019-05-13 Nr. AB-10940-3-61-3-01919-2016-2

2020-03517 Nuasmeninta nutartis 2020-02-05 Nr. AB-2675-3-62-3-00941-2019-0

2020-03527 Nuasmeninta nutartis 2020-02-05 Nr. AB-2676-3-61-3-04092-2019-0

2020-03533 Nuasmeninta nutartis 2020-02-05 Nr. AB-2680-3-62-3-00033-2018-1

2020-03528 Nuasmeninta nutartis 2020-02-05 Nr. AB-2682-3-62-3-00533-2018-6

2020-03522 Nuasmeninta nutartis 2020-02-05 Nr. AB-2684-3-61-3-03448-2019-4

2020-03532 Nuasmeninta nutartis 2020-02-05 Nr. AB-2704-3-61-3-03210-2019-1

2020-03526 Nuasmeninta nutartis 2020-02-05 Nr. AB-2707-3-64-3-00810-2018-6

2020-03530 Nuasmenintas sprendimas 2020-02-05 Nr. AB-2711-3-61-3-04095-2017-1

2020-03518 Nuasmeninta nutartis 2020-02-05 Nr. AB-2715-3-62-3-02459-2017-4

2020-03529 Nuasmeninta nutartis 2020-02-05 Nr. AB-2723-3-61-3-01995-2019-9

2020-03519 Nuasmeninta nutartis 2020-02-05 Nr. AB-2731-3-61-3-00610-2017-0

2020-03586 Nuasmeninta nutartis 2020-02-05 Nr. AB-2801-3-63-3-01395-2017-3

2020-03653 Nuasmeninta nutartis 2020-02-12 Nr. AB-2959-3-61-3-04295-2017-3

2020-03638 Nuasmeninta nutartis 2020-02-12 Nr. AB-2970-3-61-3-02877-2017-7

2020-03652 Nuasmeninta nutartis 2020-02-12 Nr. AB-2972-3-61-3-04108-2017-6

2020-03660 Nuasmenintas sprendimas 2020-02-12 Nr. AB-2982-3-62-3-00314-2018-3

2020-03643 Nuasmeninta nutartis 2020-02-12 Nr. AB-2984-3-62-3-00575-2018-2

2020-03657 Nuasmeninta nutartis 2020-02-12 Nr. AB-2988-3-62-3-01653-2017-9

2020-03661 Nuasmeninta nutartis 2020-02-12 Nr. AB-3008-3-61-3-04195-2019-4

2020-03648 Nuasmeninta nutartis 2020-02-12 Nr. AB-3018-3-61-3-04096-2019-4

2020-03654 Nuasmeninta nutartis 2020-02-12 Nr. AB-3026-3-61-3-00101-2020-9

2020-03645 Nuasmeninta nutartis 2020-02-12 Nr. AB-3030-3-61-3-01555-2019-1

2020-03656 Nuasmeninta nutartis 2020-02-12 Nr. AB-3054-3-62-3-01618-2018-1

2020-03665 Nuasmeninta nutartis 2020-02-12 Nr. AB-3056-3-62-3-00897-2018-9

2020-03650 Nuasmeninta nutartis 2020-02-12 Nr. AB-3060-3-61-3-01907-2018-1

2020-03637 Nuasmeninta nutartis 2020-02-12 Nr. AB-3062-3-61-3-04184-2017-0

2020-03659 Nuasmeninta nutartis 2020-02-12 Nr. AB-3064-3-62-3-02315-2017-5

2020-03663 Nuasmeninta nutartis 2020-02-12 Nr. AB-3066-2-69-3-02841-2014-2

2020-03666 Nuasmeninta nutartis 2020-02-12 Nr. AB-3068-3-62-3-00445-2019-9

2020-03635 Nuasmeninta nutartis 2020-02-12 Nr. AB-3071-3-62-3-00804-2019-8

VIII skyrius
MINISTRŲ, VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ, KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ VADOVŲ NORMINIAI TEISĖS AKTAI

2020-03600 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. D1-218 „Dėl JESSICA kontroliuojančiojo fondo grįšiančių lėšų panaudojimo“ pakeitimo 2020 02 18 Nr. D1-100

2020-03672 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas dėl finansų ministro 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1K-402 „Dėl vidaus audito įgyvendinimo“ pakeitimo 2020 02 19 Nr. 1K-46

2020-03601 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl kultūros ministro 2018 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. ĮV-739 „Dėl regioninių kultūros tarybų sudarymo“ pakeitimo 2020 02 19 Nr. IV-119

2020-03534 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. A1-250 „Dėl Nediskriminavimo skatinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo 2020 02 18 Nr. A1-130

2020-03594 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl darbo grupės informacijos jaunimo politikos klausimais sklaidai ir jaunimo dialogo plėtrai užtikrinti sudarymo 2020 02 19 Nr. A1-136

2020-03631 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 2 nacionalinio tikslo „Praktinis bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės“ 1 veiksmo „Praktinis bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.2.1-V-01 patvirtinimo 2020 02 19 Nr. A1-143

2020-03632 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. A1-392 „Dėl Komisijos užsieniečių integracijos įgyvendinimui koordinuoti personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo 2020 02 19 Nr. A1-144

2020-03602 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. 3-344 „Dėl komisijos sudarymo“ pakeitimo 2020 02 19 Nr. 3-94

2020-03670 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui Nr. 06.2.1-TID-R-511-61-0009 „Pakruojo gatvės rekonstrukcija“ 2020 02 20 Nr. 3-98

2020-03671 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui Nr. 06.2.1-TID-R-511-01-0030 „Gatvių rekonstravimas Švenčionėlių mieste“ 2020 02 20 Nr. 3-99

2020-03603 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-1103/1R-279 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir teikimo asmenims, laikomiems laisvės atėmimo įstaigose, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 02 14 Nr. V-169/1R-48

2020-03544 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl Valstybinio studijų fondo valdybos patvirtinimo 2020 02 10 Nr. V-174

2020-03604 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. V-585 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-705 priemonės „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 02 19 Nr. V-227

2020-03605 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. V-232 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-724 priemonės „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 02 19 Nr. V-229

2020-03606 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. V-1074 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-725 priemonės „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 02 19 Nr. V-230

2020-03678 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas dėl Pretendentų į Lietuvos administracinių ginčų komisijos narius atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo 2020 02 20 Nr. 1R-51

2020-03599 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 1V-480 „Dėl Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių patvirtinimo" pakeitimo 2020 02 12 Nr. 1V-131

2020-03609 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 1V-833 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 02 19 Nr. 1V-147

2020-03620 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-714/V-191 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose užsieniečiams yra išduodamos vizos, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 02 19 Nr. 1V-148/V-59

2020-03673 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. 1V-554 „Dėl Šiaulių miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 2020 02 20 Nr. 1V-149

2020-03677 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 1V-684 "Dėl Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 2020 02 20 Nr. 1V-152

2020-03720 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 1V-451 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2019–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo 2020 02 20 Nr. 1V-154

2020-03590 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2014 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. 3D-333 „Dėl Žemės ūkio ministerijos ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2019 11 21 Nr. 3D-641

2020-03687 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 3D-107 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ pakeitimo 2020 02 18 Nr. 3D-107

2020-03595 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 3D-162 „Dėl Valstybės pagalbos teikimo už šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, šalinimą ir naikinimą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 02 19 Nr. 3D-109

2020-03596 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 3D-664 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2020 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo 2020 02 19 Nr. 3D-110

2020-03597 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2017 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. 3D-106 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos vietos plėtros strategijų atrankos komiteto sudarymo“ pakeitimo 2020 02 19 Nr. 3D-111

2020-03612 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2010 m. sausio 22 d. įsakymo Nr. 3D-34 „Dėl Žemdirbių švietimo, konsultavimo priemonių, žemės ūkio parodų ir mokslinių tyrimų atrankos komiteto sudarymo ir jo darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 2020 02 19 Nr. 3D-112

2020-03613 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl 2015 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. 3D-629 „Dėl Priemonių, susijusių su Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo įgyvendinimu, finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 02 19 Nr. 3D-113

2020-03614 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 3D-8 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 02 19 Nr. 3D-114

2020-03691 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 3D-355 „Dėl Prekybos žemės ūkio ir maisto produktais turgavietėse darbo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 02 20 Nr. 3D-115

2020-03548 Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl Jaunimo reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir  darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 27 d. įsakymo  Nr. 2V-263 (1.4) „Dėl Užsienio Lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo 2020 02 17 Nr. 2V-30 (1.4)

2020-03629 Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos įsakymas dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. V-15 „Dėl Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašo TRA ASFALTAS 08 patvirtinimo“ pakeitimo 2020 02 19 Nr. V-25

2020-03630 Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos įsakymas dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. V-86 „Dėl Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašo TRA BITUMAS 08/14 patvirtinimo“ pakeitimo 2020 02 19 Nr. V-26

2020-03535 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos įsakymas dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 1-222 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 2020 02 18 Nr. 1-70

2020-03536 Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-94 „Dėl Paraiškų dėl valstybės pagalbos skyrimo socialinėms įmonėms svarstymo darbo grupės sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 2020 02 17 Nr. V-46

2020-03624 Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl subsidijos neįgalių darbuotojų darbo vietoms įsteigti ir jų darbo priemonėms įsigyti, subsidijos neįgalių darbuotojų darbo vietoms pritaikyti ir jų darbo priemonėms pritaikyti, subsidijos neįgalių darbuotojų darbo aplinkai, gamybinėms ir poilsio patalpoms pritaikyti skyrimo prioritetų nustatymo 2020 metams 2020 02 19 Nr. V-49

2020-03680 Valstybinė ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymas dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 1K-357 „Dėl Stacionare teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų stebėsenos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 02 20 Nr. 1K-51

2020-03537 Valstybinė mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įsakymas dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. V-242 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Mokesčių apskaitos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 02 18 Nr. VA-15

2020-03549 Valstybinė mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įsakymas dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. VA-52 „Dėl užsienio juridinio asmens įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro“ pakeitimo 2020 02 18 Nr. VA-16

2020-03676 Valstybinė mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įsakymas dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. VA-14 „Dėl Cigarečių inventorizavimo taisyklių“ pakeitimo 2020 02 20 Nr. VA-17

2020-03685 Valstybinė vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos įsakymas dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1A-159 „Dėl Farmacinių formų standartinių terminų ir jų trumpųjų pavadinimų sąrašo, Sudėtinių farmacinių formų standartinių terminų sąrašo, Sudėtinių standartinių terminų sąrašo, talpyklių, Uždorių ir vartojimo įtaisų standartinių terminų sąrašo, Vartojimo būdų ir metodų standartinių terminų sąrašo bei Sudėtinių pakuočių standartinių terminų sąrašo“ pakeitimo 2020 02 20 Nr. (1.72E)1A-227

2020-03608 Lietuvos transporto saugos administracijos įsakymas dėl Traukinio mašinisto sertifikatų blankų ir traukinio mašinisto sertifikatų nuorašų blankų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2020 02 19 Nr. 2BE-67

2020-03688 Lietuvos transporto saugos administracijos įsakymas dėl Vidaus vandenų transporto priemonių registraciją Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre patvirtinančių dokumentų, prašymų ir kitų dokumentų, teikiamų registruojant vidaus vandenų transporto priemones, formų patvirtinimo 2020 02 20 Nr. 2BE-68

2020-03546 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros įsakymas dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2019 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 2V-32 „Dėl Inovacijų populiarinimo renginių finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 02 18 Nr. 2V-56

IX skyrius
KOLEGIALIŲ INSTITUCIJŲ NORMINIAI TEISĖS AKTAI

2020-03541 Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas dėl Kėdainių rajono, Mažeikių rajono ir Vilniaus miesto savivaldybių tarybų narių įgaliojimų nutrūkimo nesuėjus terminui ir šių savivaldybių tarybų narių mandatų naujiems savivaldybių tarybų nariams pripažinimo 2020 02 18 Nr. Sp-16

2020-03540 Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2019 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. E2-8 „Dėl Romo Dociaus“ 2020 02 18 Nr. Sp-17

 

7 EUR / mėn. x = 84 EUR

Teismų praktika

Teisėkūros žinios, 2020-02-22, Nr. 15

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2020-02-19, Nr. 14

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2020-02-15, Nr. 13

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2020-02-12, Nr. 12

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2020-02-08, Nr. 11

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Visi