Teisėkūros žinios - Naujo numerio turinys

Naujausio numerio turinys

Teisėkūros žinios – du kartus per savaitę (trečiadieniais ir šeštadieniais) leidžiamas Lietuvos teisės aktų elektroninis leidinys pdf, epub ir docx formatais, kurį patogu saugoti ir lengvai bet kada skaityti mobiliajame telefone, nešiojamame arba asmeniniame kompiuteryje.

Leidinys „Teisėkūros žinios“ tęsia ilgametę oficialaus leidinio „Valstybės žinios“ tradiciją – teisės aktų skelbimo pagal jų viršenybę (hierarchiją) struktūra (nuo Konstitucinio įstatymo, sutarties, nutarimo, nutarties iki įsakymo), kurią sudaro IX skyriai. Leidinyje prie kiekvieno dokumento yra pateikti pagrindiniai akto rekvizitai ir hipernuoroda į pirminį šaltinį, t. y. į Teisės aktų registre paskelbtą dokumentą.

Informaciniams skelbimams skelbti sukurtas X skyrius, kuriame skelbiama viešoji informacija apie aukcionus, žemę, būstą, kuro pirkimą ir kt.

Naujausiame numeryje (Nr. 26, 2020-04-01)

IV skyrius
RESPUBLIKOS PREZIDENTO DEKRETAI

2020-06557 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui pritarti Dariaus Jauniškio atleidimui iš Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriaus pareigų 2020 03 30 Nr. 1K-237

2020-06558 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui pritarti Dariaus Jauniškio skyrimui Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriumi 2020 03 30 Nr. 1K-238

V skyrius
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

2020-06132 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 490 „Dėl regioninių parkų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 25 Nr. 285

2020-06134 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 25 Nr. 286

2020-06154 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 9 d. nutarimo Nr. 137 „Dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 25 Nr. 287

2020-06155 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 2, 8, 9, 11, 12, 14, 22, 27 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 2020 03 25 Nr. 288

2020-06156 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 25 Nr. 289

2020-06157 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 25 Nr. 290

2020-06158 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ pakeitimo 2020 03 25 Nr. 291

2020-06159 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 3 d. nutarimo Nr. 27 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo valdymo srityje“ pakeitimo 2020 03 25 Nr. 292

2020-06160 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“ pakeitimo 2020 03 25 Nr. 293

2020-06161 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1252 „Dėl bendrų viešojo sektoriaus finansų valdymo informacinių sistemų ir jų naudojimo“ pakeitimo 2020 03 25 Nr. 294

2020-06162 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 67 straipsnio 1 dalies pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3996 2020 03 25 Nr. 295

2020-06163 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 45, 46, 96, 506, 526, 589 ir 608 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 2020 03 25 Nr. 296

2020-06164 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 277 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 2020 03 25 Nr. 297

2020-06165 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 8, 9, 11 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 30-1 straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties įstatymo Nr. IX-938 28 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 40 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 2020 03 25 Nr. 298

2020-06166 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo Nr. IX-352 6 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo Nr. IX-1181 32 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos patentų įstatymo Nr. I-372 31 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo Nr. VIII-1981 54 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 2020 03 25 Nr. 299

2020-06203 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 metų veiklos ataskaitos pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 2020 03 25 Nr. 300

2020-06521 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 68 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 2020 03 25 Nr. 301

2020-06522 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1348 „Dėl valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo“ pakeitimo 2020 03 25 Nr. 302

2020-06529 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. sausio 22 d. nutarimo Nr. 78 „Dėl Prekių vežimo, laikymo ir tikrinimo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pasienio kontrolės punktų teritorijoje esančiose muitinės prižiūrimose uosto komplekso zonose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 25 Nr. 303

2020-06533 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 490 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto kompleksinio saugos plano patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 25 Nr. 304

2020-06535 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 90 „Dėl Lietuvos Respublikos jūrų uostų, šių uostų infrastruktūros ir suprastruktūros įrenginių (terminalų) bei laivų apsaugos stiprinimo“ pakeitimo 2020 03 25 Nr. 305

2020-06540 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 563 „Dėl Laivų, įtariamų aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimu, stabdymo Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje, Lietuvos Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 25 Nr. 306

2020-06564 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 8, 9, 18, 21 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 2020 03 25 Nr. 308

2020-06565 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninei Kauno klinikoms 2020 03 25 Nr. 309

2020-06566 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 144 „Dėl Medicinos rezidentūros studijų ir odontologijos rezidentūros studijų programų vykdymo reikalavimų ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 25 Nr. 310

2020-06567 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 370 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 25 Nr. 311

VII skyrius
ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS

2020-06333 Nuasmeninta nutartis 2017-04-11 Nr. ANB-199-4-68-3-18898-2015-3

2020-06423 Nuasmeninta nutartis 2019-06-18 Nr. CB-5999

2020-06331 Nuasmeninta nutartis 2019-06-25 Nr. CB-6287-2-55-3-00198-2016-2

2020-06368 Nuasmeninta nutartis 2019-07-25 Nr. BB-4377-1-01-1-00903-2017-5

2020-06356 Nuasmeninta nutartis 2019-08-06 Nr. BB-4494-1-01-1-67681-2017-1

2020-06384 Nuasmeninta nutartis 2019-08-06 Nr. BB-4497-1-03-5-00029-2017-0

2020-06471 Nuasmeninta nutartis 2019-10-15 Nr. BB-1220-1-01-2-00055-2013-0

2020-06399 Nuasmeninta nutartis 2020-02-28 Nr. ANB-192-4-32-3-00139-2019-7

2020-06518 Nuasmeninta nutartis 2020-03-03 Nr. BB-1262-1-02-4-00186-2018-3

2020-06294 Nuasmeninta nutartis 2020-03-03 Nr. BB-1338-1-01-1-15965-2018-0

2020-06512 Nuasmeninta nutartis 2020-03-04 Nr. CB-2541-2-69-3-12222-2016-8

2020-06466 Nuasmeninta nutartis 2020-03-04 Nr. CB-2547-2-06-3-07638-2019-7

2020-06463 Nuasmeninta nutartis 2020-03-04 Nr. CB-2550-2-69-3-21832-2017-6

2020-06500 Nuasmeninta nutartis 2020-03-04 Nr. CB-2572-2-68-3-05696-2018-6

2020-06475 Nuasmeninta nutartis 2020-03-04 Nr. CB-2574-2-08-3-05674-2015-3

2020-06513 Nuasmeninta nutartis 2020-03-04 Nr. CB-2583-2-55-3-02076-2014-7

2020-06501 Nuasmeninta nutartis 2020-03-04 Nr. CB-2589-2-13-3-01932-2017-4

2020-06511 Nuasmeninta nutartis 2020-03-04 Nr. CB-2595-2-69-3-16180-2013-2

2020-06504 Nuasmeninta nutartis 2020-03-04 Nr. CB-2604-2-21-3-00993-2012-4

2020-06493 Nuasmeninta nutartis 2020-03-04 Nr. CB-2613-2-68-3-14098-2018-2

2020-06480 Nuasmeninta nutartis 2020-03-05 Nr. ANB-181-4-46-3-00109-2019-9

2020-06502 Nuasmeninta nutartis 2020-03-05 Nr. BB-1217-1-01-1-31365-2018-2

2020-06490 Nuasmeninta nutartis 2020-03-05 Nr. CB-2527-2-52-3-05094-2017-0

2020-06472 Nuasmeninta nutartis 2020-03-05 Nr. CB-2530-2-55-3-01270-2017-5

2020-06516 Nuasmeninta nutartis 2020-03-05 Nr. CB-2531-2-68-3-29607-2017-3

2020-06491 Nuasmeninta nutartis 2020-03-05 Nr. CB-2532-2-58-3-00408-2016-9

2020-06486 Nuasmeninta nutartis 2020-03-05 Nr. CB-2533-2-68-3-09306-2018-8

2020-06476 Nuasmeninta nutartis 2020-03-05 Nr. CB-2585-2-55-3-01927-2017-4

2020-06514 Nuasmeninta nutartis 2020-03-05 Nr. CB-2594-2-55-3-01394-2019-4

2020-06467 Nuasmeninta nutartis 2020-03-05 Nr. CB-2597-2-29-3-03545-2016-2

2020-06519 Nuasmeninta nutartis 2020-03-05 Nr. CB-2600-2-58-3-00135-2018-8

2020-06497 Nuasmeninta nutartis 2020-03-06 Nr. BB-1254-1-01-1-14352-2018-9

2020-06376 Nuasmeninta nutartis 2020-03-06 Nr. BB-1271-1-06-0-00001-2019-0

2020-06494 Nuasmeninta nutartis 2020-03-06 Nr. CB-2579-2-68-3-17495-2018-6

2020-06410 Nuasmeninta nutartis 2020-03-06 Nr. CB-2628-2-69-3-20435-2018-5

2020-06284 Nuasmeninta nutartis 2020-03-06 Nr. CB-2648-2-52-3-03773-2015-0

2020-06426 Nuasmeninta nutartis 2020-03-06 Nr. CB-2649-2-69-3-00286-2017-6

2020-06345 Nuasmeninta nutartis 2020-03-06 Nr. CB-2653-2-68-3-41152-2017-2

2020-06281 Nuasmeninta nutartis 2020-03-06 Nr. CB-2655-2-43-3-00374-2017-6

2020-06268 Nuasmeninta nutartis 2020-03-09 Nr. CB-2652-2-68-3-03901-2019-4

2020-06459 Nuasmeninta nutartis 2020-03-09 Nr. CB-2678-2-55-3-00335-2018-7

2020-06254 Nuasmeninta nutartis 2020-03-09 Nr. CB-2722-2-68-3-22509-2019-9

2020-06291 Nuasmeninta nutartis 2020-03-09 Nr. CB-2730-2-56-3-00523-2019-8

2020-06341 Nuasmeninta nutartis 2020-03-09 Nr. CB-2758-2-68-3-10673-2016-5

2020-06447 Nuasmeninta nutartis 2020-03-09 Nr. CB-2794-2-29-3-02907-2018-5

2020-06414 Nuasmeninta nutartis 2020-03-09 Nr. CB-2808-2-11-3-00760-2016-9

2020-06263 Nuasmeninta nutartis 2020-03-09 Nr. CB-2836-2-43-3-01426-2018-6

2020-06385 Nuasmeninta nutartis 2020-03-09 Nr. CB-2848-2-08-3-02753-2019-2

2020-06355 Nuasmeninta nutartis 2020-03-09 Nr. CB-2903-2-68-3-32833-2019-0

2020-06298 Nuasmeninta nutartis 2020-03-09 Nr. CB-2908-2-68-3-24916-2018-2

2020-06346 Nuasmeninta nutartis 2020-03-09 Nr. CB-2910-2-56-3-00543-2019-0

2020-06246 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. ANB-188-4-69-3-01296-2019-2

2020-06391 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. BB-1327-1-01-1-14655-2018-5

2020-06295 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. BB-1328-1-01-1-24167-2018-4

2020-06377 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. BB-1329-1-01-1-67758-2015-4

2020-06247 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. BB-1330-1-01-1-53215-2015-7

2020-06440 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. BB-1342-1-06-0-00111-2018-1

2020-06418 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. BB-1344-1-01-1-14553-2017-1

2020-06432 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. BB-1377-1-01-1-57175-2017-8

2020-06301 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. CB-2712-2-68-3-32066-2017-6

2020-06337 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. CB-2713-2-34-3-00628-2018-9

2020-06404 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. CB-2714-2-68-3-35740-2018-9

2020-06378 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. CB-2729-2-06-3-09893-2018-1

2020-06392 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. CB-2738-2-69-3-10556-2017-7

2020-06313 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. CB-2748-2-17-3-00013-2019-9

2020-06396 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. CB-2760-2-56-3-00513-2019-7

2020-06245 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. CB-2769-2-69-3-03975-2018-5

2020-06379 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. CB-2777-2-55-3-00213-2018-2

2020-06409 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. CB-2787-2-68-3-22509-2019-9

2020-06259 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. CB-2854-2-69-3-17906-2018-4

2020-06282 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. CB-2864-2-06-3-05725-2018-1

2020-06451 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. CB-2869-2-48-3-01379-2012-2

2020-06320 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. CB-2876-2-52-3-03559-2014-1

2020-06342 Nuasmeninta nutartis 2020-03-12 Nr. CB-2750-2-29-3-00764-2015-1

2020-06277 Nuasmeninta nutartis 2020-03-12 Nr. CB-2753-2-17-3-01671-2018-9

2020-06360 Nuasmeninta nutartis 2020-03-12 Nr. CB-2773-2-22-3-02423-2018-1

2020-06386 Nuasmeninta nutartis 2020-03-12 Nr. CB-2786-2-55-3-01655-2014-9

2020-06415 Nuasmeninta nutartis 2020-03-12 Nr. CB-2811-2-68-3-03466-2018-9

2020-06442 Nuasmeninta nutartis 2020-03-12 Nr. CB-2814-2-68-3-23675-2015-0

2020-06305 Nuasmeninta nutartis 2020-03-12 Nr. CB-2815-2-56-3-00663-2017-1

2020-06255 Nuasmeninta nutartis 2020-03-12 Nr. CB-2886-2-25-3-01670-2014-3

2020-06344 Nuasmeninta nutartis 2020-03-12 Nr. CB-2890-2-55-3-01173-2018-8

2020-06239 Nuasmeninta nutartis 2020-03-12 Nr. CB-2930-2-68-3-36175-2017-1

2020-06461 Nuasmeninta nutartis 2020-03-12 Nr. CB-2937-2-68-3-27906-2018-4

2020-06408 Nuasmeninta nutartis 2020-03-12 Nr. CB-2945-2-55-3-01415-2019-8

2020-06310 Nuasmeninta nutartis 2020-03-12 Nr. CB-2951-2-52-3-02501-2019-2

2020-06252 Nuasmeninta nutartis 2020-03-12 Nr. CB-2958-2-68-3-11009-2017-0

2020-06395 Nuasmeninta nutartis 2020-03-12 Nr. CB-2961-2-43-3-02061-2018-2

2020-06359 Nuasmeninta nutartis 2020-03-13 Nr. BB-1380-1-03-5-00029-2017-0

2020-06351 Nuasmeninta nutartis 2020-03-13 Nr. CB-2938-2-43-3-01358-2018-0

2020-06251 Nuasmeninta nutartis 2020-03-13 Nr. CB-2963-2-36-3-00472-2019-9

2020-06420 Nuasmeninta nutartis 2020-03-13 Nr. CB-2964-2-68-3-18025-2013-1

2020-06235 Nuasmeninta nutartis 2020-03-13 Nr. CB-2967-2-36-3-00724-2018-8

2020-06436 Nuasmeninta nutartis 2020-03-13 Nr. CB-2972-2-56-3-00007-2019-5

2020-06321 Nuasmeninta nutartis 2020-03-13 Nr. CB-2973-2-13-3-00727-2018-6

2020-06437 Nuasmeninta nutartis 2020-03-13 Nr. CB-2983-2-68-3-02207-2019-2

2020-06318 Nuasmeninta nutartis 2020-03-13 Nr. CB-2985-2-48-3-03124-2014-4

2020-06398 Nuasmeninta nutartis 2020-03-13 Nr. CB-3007-2-69-3-19732-2018-3

2020-06276 Nuasmeninta nutartis 2020-03-16 Nr. ANB-207-4-48-3-00072-2019-0

2020-06240 Nuasmeninta nutartis 2020-03-16 Nr. BB-1381-1-01-1-17865-2017-0

2020-06260 Nuasmeninta nutartis 2020-03-16 Nr. BB-1383-1-01-1-22093-2017-9

2020-06363 Nuasmeninta nutartis 2020-03-16 Nr. BB-1390-1-01-1-46164-2017-4

2020-06373 Nuasmeninta nutartis 2020-03-16 Nr. BB-1394-1-01-1-11822-2019-9

2020-06325 Nuasmeninta nutartis 2020-03-16 Nr. BB-1516-1-01-1-32717-2018-4

2020-06455 Nuasmeninta nutartis 2020-03-16 Nr. BB-1517-1-01-1-10028-2019-6

2020-06427 Nuasmeninta nutartis 2020-03-16 Nr. CB-2987-2-55-3-00198-2016-2

2020-06261 Nuasmeninta nutartis 2020-03-16 Nr. CB-3017-2-55-3-01415-2019-8

2020-06283 Nuasmeninta nutartis 2020-03-16 Nr. CB-3021-2-69-3-04475-2018-1

2020-06269 Nuasmeninta nutartis 2020-03-16 Nr. CB-3024-2-06-3-05892-2018-6

2020-06296 Nuasmeninta nutartis 2020-03-16 Nr. CB-3025-2-06-3-05512-2018-5

2020-06430 Nuasmeninta nutartis 2020-03-17 Nr. ANB-214-4-08-3-00232-2019-4

2020-06400 Nuasmeninta nutartis 2020-03-17 Nr. BB-1446-1-01-1-52267-2015-3

2020-06272 Nuasmeninta nutartis 2020-03-17 Nr. BB-1448-1-04-2-00126-2018-7

2020-06236 Nuasmeninta nutartis 2020-03-17 Nr. BB-1451-1-68-3-00072-2019-9

2020-06312 Nuasmeninta nutartis 2020-03-17 Nr. BB-1458-1-06-2-00246-2017-1

2020-06434 Nuasmeninta nutartis 2020-03-17 Nr. BB-1464-1-01-1-48310-2018-0

2020-06456 Nuasmeninta nutartis 2020-03-17 Nr. CB-3062-2-55-3-01510-2019-4

2020-06306 Nuasmeninta nutartis 2020-03-17 Nr. CB-3090-2-69-3-14157-2014-5

2020-06280 Nuasmeninta nutartis 2020-03-17 Nr. CB-3092-2-52-3-01340-2018-1

2020-06293 Nuasmeninta nutartis 2020-03-18 Nr. CB-3104-2-69-3-14658-2019-6

2020-06275 Nuasmeninta nutartis 2020-03-18 Nr. CB-3143-2-69-3-07375-2015-0

2020-06444 Nuasmeninta nutartis 2020-03-18 Nr. CB-3145-2-70-3-08096-2017-5

2020-06244 Nuasmeninta nutartis 2020-03-18 Nr. CB-3147-2-55-3-01224-2016-3

2020-06327 Nuasmeninta nutartis 2020-03-18 Nr. CB-3149-2-06-3-09913-2016-2

2020-06439 Nuasmeninta nutartis 2020-03-18 Nr. CB-3153-2-53-3-00102-2019-8

2020-06449 Nuasmeninta nutartis 2020-03-18 Nr. CB-3154-2-70-3-01508-2018-7

2020-06238 Nuasmeninta nutartis 2020-03-18 Nr. CB-3166-2-68-3-17495-2018-6

2020-06323 Nuasmeninta nutartis 2020-03-18 Nr. CB-3170-2-68-3-33730-2017-5

2020-06458 Nuasmeninta nutartis 2020-03-18 Nr. CB-3171-2-55-3-00278-2019-4

2020-06406 Nuasmeninta nutartis 2020-03-18 Nr. CB-3175-2-08-3-00900-2019-4

2020-06257 Nuasmeninta nutartis 2020-03-18 Nr. CB-3178-2-56-3-01142-2017-4

2020-06412 Nuasmeninta nutartis 2020-03-18 Nr. CB-3179-2-68-3-15245-2018-7

2020-06402 Nuasmeninta nutartis 2020-03-18 Nr. CB-3184-2-68-3-37780-2019-6

2020-06266 Nuasmeninta nutartis 2020-03-18 Nr. CB-3187-2-56-3-01000-2018-8

2020-06443 Nuasmeninta nutartis 2020-03-18 Nr. CB-3192-2-69-3-14157-2014-5

2020-06343 Nuasmeninta nutartis 2020-03-18 Nr. CB-3199-2-68-3-21219-2018-5

2020-06381 Nuasmeninta nutartis 2020-03-18 Nr. CB-3200-2-46-3-01709-2018-3

2020-06387 Nuasmeninta nutartis 2020-03-18 Nr. CB-3204-2-68-3-37496-2018-9

2020-06274 Nuasmeninta nutartis 2020-03-18 Nr. CB-3207-2-37-3-01571-2016-8

2020-06302 Nuasmeninta nutartis 2020-03-18 Nr. CB-3210-2-68-3-25593-2016-2

2020-06370 Nuasmeninta nutartis 2020-03-18 Nr. CB-3211-2-57-3-00268-2019-5

2020-06242 Nuasmeninta nutartis 2020-03-18 Nr. CB-3222-2-68-3-40069-2018-9

2020-06428 Nuasmeninta nutartis 2020-03-18 Nr. CB-3229-2-56-3-00055-2017-6

2020-06297 Nuasmeninta nutartis 2020-03-18 Nr. CB-3232-2-57-3-00042-2018-4

2020-06350 Nuasmeninta nutartis 2020-03-18 Nr. CB-3269-2-55-3-01446-2018-1

2020-06338 Nuasmeninta nutartis 2020-03-18 Nr. CB-3271-2-43-3-00087-2018-8

2020-06372 Nuasmeninta nutartis 2020-03-18 Nr. CB-3275-2-22-3-02477-2018-0

2020-06429 Nuasmeninta nutartis 2020-03-18 Nr. CB-3277-2-58-3-00143-2019-8

2020-06270 Nuasmeninta nutartis 2020-03-18 Nr. CB-3284-2-68-3-06012-2017-8

2020-06401 Nuasmeninta nutartis 2020-03-18 Nr. CB-3289-2-70-3-03532-2018-6

2020-06303 Nuasmeninta nutartis 2020-03-18 Nr. CB-3294-2-69-3-14157-2014-5

2020-06352 Nuasmeninta nutartis 2020-03-18 Nr. CB-3307-2-56-3-00791-2018-4

2020-06389 Nuasmeninta nutartis 2020-03-19 Nr. CB-3205

2020-06347 Nuasmeninta nutartis 2020-03-19 Nr. CB-3225-2-06-3-14274-2016-8

2020-06292 Nuasmeninta nutartis 2020-03-19 Nr. CB-3256-2-43-3-01159-2017-8

2020-06287 Nuasmeninta nutartis 2020-03-19 Nr. CB-3263-2-10-3-00090-2017-5

2020-06256 Nuasmeninta nutartis 2020-03-19 Nr. CB-3268-2-42-3-00369-2018-0

2020-06483 Nuasmeninta nutartis 2020-02-04 Nr. AB-5103-3-61-3-00223-2020-4

2020-06317 Nuasmeninta nutartis 2020-02-12 Nr. AB-3308-3-61-3-03826-2019-4

2020-06382 Nuasmeninta nutartis 2020-02-26 Nr. AB-5494-3-62-3-01251-2017-3

2020-06482 Nuasmeninta nutartis 2020-03-04 Nr. AB-4871-3-61-3-03860-2019-2

2020-06517 Nuasmeninta nutartis 2020-03-04 Nr. AB-4873-3-61-3-01466-2018-1

2020-06507 Nuasmeninta nutartis 2020-03-04 Nr. AB-4876-3-61-3-01496-2018-4

2020-06462 Nuasmeninta nutartis 2020-03-04 Nr. AB-4877-3-61-3-02620-2016-2

2020-06506 Nuasmeninta nutartis 2020-03-04 Nr. AB-4878-3-61-3-01492-2018-0

2020-06468 Nuasmeninta nutartis 2020-03-04 Nr. AB-4879-3-61-3-04204-2019-5

2020-06481 Nuasmeninta nutartis 2020-03-04 Nr. AB-4880-3-62-3-01763-2016-0

2020-06488 Nuasmeninta nutartis 2020-03-04 Nr. AB-4908-3-62-3-00878-2018-8

2020-06495 Nuasmeninta nutartis 2020-03-04 Nr. AB-4910-3-61-3-02435-2017-7

2020-06510 Nuasmenintas sprendimas 2020-03-04 Nr. AB-4912-3-61-3-01679-2018-7

2020-06479 Nuasmeninta nutartis 2020-03-04 Nr. AB-4914-3-61-3-03868-2017-8

2020-06487 Nuasmeninta nutartis 2020-03-04 Nr. AB-4917-3-61-3-04298-2019-8

2020-06492 Nuasmeninta nutartis 2020-03-04 Nr. AB-4921-3-61-3-00094-2020-0

2020-06485 Nuasmeninta nutartis 2020-03-04 Nr. AB-4936-3-61-3-01376-2018-1

2020-06489 Nuasmeninta nutartis 2020-03-04 Nr. AB-4942-3-61-3-01312-2017-0

2020-06508 Nuasmeninta nutartis 2020-03-04 Nr. AB-4950-3-61-3-02465-2017-0

2020-06515 Nuasmeninta nutartis 2020-03-04 Nr. AB-4951-3-61-3-03630-2019-7

2020-06498 Nuasmeninta nutartis 2020-03-04 Nr. AB-4962-3-61-3-01962-2018-2

2020-06520 Nuasmeninta nutartis 2020-03-04 Nr. AB-4963-3-62-3-02759-2019-9

2020-06469 Nuasmeninta nutartis 2020-03-04 Nr. AB-4966-3-61-3-02634-2019-0

2020-06473 Nuasmeninta nutartis 2020-03-04 Nr. AB-4976-3-62-3-01382-2018-9

2020-06505 Nuasmeninta nutartis 2020-03-04 Nr. AB-4981-3-64-3-01288-2018-6

2020-06499 Nuasmeninta nutartis 2020-03-04 Nr. AB-4992-3-64-3-01864-2018-6

2020-06470 Nuasmeninta nutartis 2020-03-04 Nr. AB-4996-3-64-3-01203-2018-3

2020-06465 Nuasmeninta nutartis 2020-03-04 Nr. AB-5000-3-63-3-00510-2019-3

2020-06464 Nuasmeninta nutartis 2020-03-04 Nr. AB-5004-3-62-3-00678-2018-6

2020-06509 Nuasmeninta nutartis 2020-03-04 Nr. AB-5055-3-61-3-00734-2018-8

2020-06484 Nuasmeninta nutartis 2020-03-04 Nr. AB-5063-3-65-3-00358-2017-3

2020-06477 Nuasmeninta nutartis 2020-03-04 Nr. AB-5074-3-61-3-04421-2016-3

2020-06503 Nuasmeninta nutartis 2020-03-04 Nr. AB-5077-3-65-3-00061-2018-5

2020-06496 Nuasmeninta nutartis 2020-03-04 Nr. AB-5090-3-61-3-03020-2015-6

2020-06474 Nuasmeninta nutartis 2020-03-04 Nr. AB-5093-3-62-3-02756-2019-6

2020-06304 Nuasmeninta nutartis 2020-03-04 Nr. AB-5118-3-61-3-02303-2018-2

2020-06334 Nuasmeninta nutartis 2020-03-04 Nr. AB-5124-3-61-3-03549-2017-4

2020-06329 Nuasmeninta nutartis 2020-03-04 Nr. AB-5137-3-61-3-01313-2018-2

2020-06362 Nuasmeninta nutartis 2020-03-04 Nr. AB-5144-3-65-3-00222-2017-3

2020-06424 Nuasmeninta nutartis 2020-03-04 Nr. AB-5155-3-61-3-00472-2018-7

2020-06405 Nuasmeninta nutartis 2020-03-04 Nr. AB-5164-3-62-3-02188-2018-4

2020-06407 Nuasmeninta nutartis 2020-03-04 Nr. AB-5166-3-62-3-02180-2018-6

2020-06448 Nuasmeninta nutartis 2020-03-04 Nr. AB-5167-3-61-3-00418-2018-7

2020-06450 Nuasmeninta nutartis 2020-03-04 Nr. AB-5169-3-64-3-02346-2018-2

2020-06453 Nuasmeninta nutartis 2020-03-04 Nr. AB-5171-3-64-3-02387-2018-7

2020-06348 Nuasmeninta nutartis 2020-03-04 Nr. AB-5172-3-64-3-00037-2020-0

2020-06258 Nuasmeninta nutartis 2020-03-04 Nr. AB-5174-3-62-3-01826-2018-2

2020-06307 Nuasmeninta nutartis 2020-03-04 Nr. AB-5176-3-62-3-01749-2018-6

2020-06364 Nuasmeninta nutartis 2020-03-04 Nr. AB-5246-3-61-3-00683-2018-1

2020-06250 Nuasmeninta nutartis 2020-03-04 Nr. AB-5249-3-61-3-01122-2018-0

2020-06330 Nuasmeninta nutartis 2020-03-04 Nr. AB-5488-3-61-3-00973-2019-4

2020-06478 Nuasmeninta nutartis 2020-03-06 Nr. AB-5104-3-62-3-00425-2020-9

2020-06311 Nuasmeninta nutartis 2020-03-09 Nr. AB-5307-3-61-3-03435-2017-8

2020-06336 Nuasmeninta nutartis 2020-03-09 Nr. AB-5311-2-52-3-02329-2016-7

2020-06326 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. AB-5241-3-61-3-00151-2020-4

2020-06285 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. AB-5250-3-61-3-03606-2019-0

2020-06374 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. AB-5263-3-61-3-04010-2019-0

2020-06393 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. AB-5270-3-61-3-01241-2017-1

2020-06431 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. AB-5281-3-61-3-00899-2018-0

2020-06371 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. AB-5287-3-62-3-01389-2018-6

2020-06340 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. AB-5291-3-63-3-01121-2017-0

2020-06367 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. AB-5295-3-63-3-01294-2018-2

2020-06249 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. AB-5297-3-62-3-00260-2018-3

2020-06271 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. AB-5301-3-61-3-02087-2017-0

2020-06316 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. AB-5302-3-61-3-02110-2019-9

2020-06457 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. AB-5304-3-61-3-00351-2020-6

2020-06452 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. AB-5310-3-62-3-02402-2018-3

2020-06390 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. AB-5314-3-61-3-01505-2018-5

2020-06441 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. AB-5315-3-61-3-04333-2016-5

2020-06446 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. AB-5319-3-61-3-04310-2017-1

2020-06421 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. AB-5321-3-62-3-01367-2018-2

2020-06435 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. AB-5323-3-61-3-04013-2019-3

2020-06319 Nuasmenintas sprendimas 2020-03-10 Nr. AB-5324-3-61-3-00670-2018-7

2020-06241 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. AB-5325-3-64-3-02894-2019-1

2020-06365 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. AB-5351-3-64-3-00013-2020-4

2020-06328 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. AB-5353-3-61-3-04380-2019-0

2020-06388 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. AB-5356-3-61-3-00464-2018-8

2020-06417 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. AB-5361-3-61-3-01039-2018-7

2020-06335 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. AB-5362-3-61-3-00136-2020-7

2020-06369 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. AB-5363-3-62-3-00858-2019-7

2020-06354 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. AB-5412-3-63-3-01555-2018-2

2020-06353 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. AB-5417-3-62-3-02500-2017-1

2020-06394 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. AB-5420-3-61-3-00231-2018-0

2020-06383 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. AB-5422-3-61-3-00115-2020-4

2020-06243 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. AB-5460-3-63-3-01405-2017-5

2020-06267 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. AB-5467-3-63-3-01844-2018-3

2020-06339 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. AB-5469-3-61-3-00129-2019-7

2020-06273 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. AB-5472-4-45-3-00023-2020-5

2020-06416 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. AB-5475-3-61-3-03417-2017-8

2020-06299 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. AB-5477-3-61-3-03848-2018-7

2020-06413 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. AB-5487-3-61-3-00802-2018-4

2020-06288 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. AB-5499-3-62-3-02459-2018-5

2020-06237 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. AB-5501-3-62-3-01502-2018-3

2020-06278 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. AB-5503-3-61-3-04590-2018-2

2020-06433 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. AB-5511-3-61-3-00096-2020-2

2020-06419 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. AB-5515-3-61-3-04311-2019-4

2020-06289 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. AB-5517-3-61-3-01573-2018-0

2020-06290 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. AB-5519-3-61-3-00522-2018-3

2020-06454 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. AB-5522-3-62-3-00685-2018-4

2020-06366 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. AB-5524-3-62-3-01370-2018-6

2020-06300 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. AB-5525-3-64-3-01506-2018-9

2020-06403 Nuasmeninta nutartis 2020-03-10 Nr. AB-5527-3-62-3-01005-2018-1

2020-06375 Nuasmenintas sprendimas 2020-03-12 Nr. AB-5490-3-61-3-03776-2018-7

2020-06411 Nuasmeninta nutartis 2020-03-12 Nr. AB-5495-3-62-3-02280-2018-7

2020-06265 Nuasmeninta nutartis 2020-03-12 Nr. AB-5504-3-62-3-02059-2018-1

2020-06445 Nuasmeninta nutartis 2020-03-12 Nr. AB-5506-3-64-3-02302-2018-4

2020-06438 Nuasmeninta nutartis 2020-03-12 Nr. AB-5508-3-62-3-01601-2018-3

2020-06332 Nuasmeninta nutartis 2020-03-12 Nr. AB-5510-3-62-3-01398-2018-6

2020-06248 Nuasmeninta nutartis 2020-03-16 Nr. AB-5558-3-61-3-00624-2016-4

2020-06262 Nuasmeninta nutartis 2020-03-17 Nr. AB-5666-3-62-3-01673-2019-3

2020-06264 Nuasmeninta nutartis 2020-03-18 Nr. AB-5638-3-61-3-00783-2018-2

2020-06397 Nuasmeninta nutartis 2020-03-18 Nr. AB-5660-3-62-3-02793-2019-7

2020-06358 Nuasmeninta nutartis 2020-03-18 Nr. AB-5662-3-62-3-00363-2020-0

2020-06422 Nuasmeninta nutartis 2020-03-18 Nr. AB-5663-3-61-3-03826-2019-4

2020-06322 Nuasmeninta nutartis 2020-03-18 Nr. AB-5665-3-62-3-00673-2019-2

2020-06314 Nuasmeninta nutartis 2020-03-18 Nr. AB-5673-3-61-3-00499-2020-9

2020-06286 Nuasmeninta nutartis 2020-03-18 Nr. AB-5683-3-64-3-00156-2020-2

2020-06460 Nuasmeninta nutartis 2020-03-18 Nr. AB-5711-3-61-3-01992-2018-5

2020-06361 Nuasmeninta nutartis 2020-03-18 Nr. AB-5712-3-61-3-01559-2018-4

2020-06315 Nuasmeninta nutartis 2020-03-18 Nr. AB-5714-3-61-3-02173-2018-7

2020-06279 Nuasmeninta nutartis 2020-03-18 Nr. AB-5715-3-61-3-03075-2018-9

2020-06425 Nuasmeninta nutartis 2020-03-18 Nr. AB-5718-3-63-3-00032-2020-4

2020-06308 Nuasmeninta nutartis 2020-03-18 Nr. AB-5727-3-61-3-04004-2019-3

2020-06309 Nuasmeninta nutartis 2020-03-18 Nr. AB-5728-3-61-3-04066-2019-1

2020-06357 Nuasmeninta nutartis 2020-03-18 Nr. AB-5731-3-62-3-01060-2014-8

2020-06253 Nuasmeninta nutartis 2020-03-18 Nr. AB-5732-3-62-3-00366-2020-3

2020-06380 Nuasmeninta nutartis 2020-03-18 Nr. AB-5733-3-61-3-00612-2019-4

2020-06349 Nuasmeninta nutartis 2020-03-18 Nr. AB-5735-3-61-3-00374-2017-7

2020-06324 Nuasmeninta nutartis 2020-03-18 Nr. AB-5736-2-69-3-24505-2015-4

VIII skyrius
MINISTRŲ, VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ, KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ VADOVŲ NORMINIAI TEISĖS AKTAI

2020-06562 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. D1-262 „Dėl Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   2020 03 30 Nr.  D1-172

2020-06580 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-777 „Dėl Miškų ūkio paskirties žemės sklypų pirkėjo deklaracijų ir Miškų ūkio paskirties žemės sklypo (-ų) pirkėjo deklaracijų pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 30 Nr. D1-173

2020-06212 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2018 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 4-250 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-852 „Inostartas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 27 Nr.  4-181

2020-06213 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2018 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. 4-241 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 27 Nr.  4-182

2020-06211 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2016 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 4-611 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-IVG-T-813 „Kompetencijų vaučeris“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 27 Nr. 4-180

2020-06220 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2017 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 4-353 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 27 Nr. 4-186

2020-06222 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 4-618 „Dėl Paskolų garantijų finansų įstaigoms už didelių įmonių imamas paskolas teikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 27 Nr. 4-187

2020-06221 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 4-595 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo paskolų garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 27 Nr. 4-188

2020-06215 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1-293 „Dėl Prekybos gamtinėmis dujomis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 27 Nr. 1-63

2020-06544 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas dėl finansų ministro 2017 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. 1k-95 „Dėl Audito priežiūros komiteto sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 26 Nr. 1K-78

2020-06543 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas dėl Audito priežiūros komiteto sudarymo 2020 03 26 Nr. 1K-79

2020-06542 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas dėl finansų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 135 „Dėl Etilo alkoholio denatūravimo formulių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 26 Nr. 1K-83

2020-06541 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas dėl finansų ministro 2020 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1K-24 „Dėl Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto pajamų paskirstymo“ pakeitimo 2020 03 27 Nr. 1K-84

2020-06206 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymas dėl Krašto apsaugos ministro 2010 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. V-1254 „Dėl Aukštesnių karinių laipsnių suteikimo kareiviams (jūreiviams) ir puskarininkiams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 26 Nr. V-246

2020-06592 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymas dėl Krašto apsaugos sistemos 2020 m. teisėkūros plano patvirtinimo 2020 03 27 Nr. V-256

2020-06569 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl Mokslinės archeologijos komisijos nuostatų patvirtinimo 2020 03 30 Nr. IV-218

2020-06586 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. A1-281 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.3.1-ESFA-V-401 „Bedarbių integracija į darbo rinką“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 30 Nr. A1-271

2020-06588 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. A1-612 „Dėl Vaiko gerovės 2019–2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 30 Nr. A1-275

2020-06589 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. A1-657 „Dėl Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 30 Nr. A1-276

2020-06590 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl 2020 metais Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai skirtomis valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų pirmojo ketvirčio ataskaitų teikimo 2020 03 30 Nr. A1-277

2020-06192 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 3-144 „Dėl Antžeminių paslaugų teikimo oro uostuose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 27 Nr. 3-165

2020-06145 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. V-42 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. įsakymo Nr. V-232 "Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo 2020 03 26 Nr. V-549

2020-06146 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ar turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 26 Nr. V-550

2020-06150 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 583 „Dėl Gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos“ pakeitimo 2020 03 26 Nr. V-554

2020-06526 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 27 Nr. V-566

2020-06525 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. V-938 „Dėl Duomenų apie IIA, IIB, III klasės ir pagal užsakymą gaminamas aktyviąsias implantuojamąsias medicinos priemones (prietaisus) pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 27 Nr. V-567

2020-06524 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. V-511 „Dėl Pažymėjimų, suteikiančių teisę atlikti medicinos priemonių (prietaisų) techninės būklės tikrinimą, išdavimo bei informacijos apie vykdomą medicinos priemonių (prietaisų) techninės būklės tikrinimo veiklą ir duomenų pasikeitimą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 27 Nr. V-568

2020-06546 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 27 Nr. V-583

2020-06597 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-783 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto "Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 30 Nr. V-613

2020-06596 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. V-815 „Dėl Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 30 Nr. V-614

2020-06191 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl valstybės biudžeto lėšomis vykdomos Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET 2020 metų veiklos plano patvirtinimo 2020 03 27 Nr. V-462

2020-06528 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 30 Nr. V-467

2020-06229 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu paskelbus karantiną 2020 03 30 Nr. V-469

2020-06560 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-552 „Dėl Priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina švietimo, mokslo ir sporto ministerija, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 30 Nr. V-470

2020-06561 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. V-35 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.2-ESFA-V-715 priemonės „Formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų įvairioms besimokančiųjų grupėms teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 30 Nr. V-472

2020-06181 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ 2020 03 27 Nr. 1V-288

2020-06182 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“, ir vidaus reikalų ministro 2017 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. 1V-361 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014– 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“ pakeitimo 2020 03 27 Nr. 1V-289

2020-06198 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ 2020 03 27 Nr. 1V-290

2020-06204 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl Viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo 2020 03 27 Nr. 3D-232

2020-06218 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-161 "Dėl Dalies garantinės įmokos kreditų gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 27 Nr. 3D-236

2020-06219 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2017 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-228 „Dėl Dalyvavimo žemės ūkio ir maisto produktų parodose, mugėse, pristatymuose ir verslo misijose užsienio valstybėse finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 27 Nr. 3D-237

2020-06559 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2007 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. 3D-242 „Dėl Konsultavimo įstaigų ir konsultantų akreditavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 27 Nr. 3D-238

2020-06537 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2016 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 3D-327 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 30 Nr. 3D-239

2020-06539 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 3D-664 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2020 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 30 Nr. 3D-240

2020-06582 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2017 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 3D-168 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“ veiklos srities „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 30 Nr. 3D-242

2020-06583 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 3D-169 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Gyvūnų sveikatos ir gerovės priemonės“ veiklos srities „Iniciatyvos, kuriomis siekiama sumažinti akvakultūros priklausomybę nuo veterinarinių vaistų“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 30 Nr. 3D-244

2020-06149 Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 2V-220 (1.4) „Dėl Darbo su jaunimu gatvėje projektų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatų ir komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 26 Nr. 2V-59 (1.4)

2020-06554 Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 2V-285 (1.4) „Dėl Emocinės pagalbos telefonu teikimo projektų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 27 Nr. 2V-61 (1.4)

2020-06555 Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 2V-220 (1.4) „Dėl Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo tikslinės programos finansavimo 2019–2020 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 27 Nr. 2V-62 (1.4)

2020-06556 Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl Jaunimo reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 2V-160 (1.4) „Dėl Jaunimo organizacijų stiprinimo programų finansavimo 2019–2020 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 27 Nr. 2V-63 (1.4)

2020-06571 Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. 2V-235 (1.4) „Dėl Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos projektų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 30 Nr. 2V-64 (1.4)

2020-06572 Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 2V-263 (1.4) „Dėl Užsienio Lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 30 Nr. 2V-65 (1.4)

2020-06575 Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl Jaunimo reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 2V-195 (1.4) „Dėl Savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų programų finansavimo 2020-2021 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 30 Nr. 2V-66 (1.4)

2020-06574 Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. 2V-196 (1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 2020-2021 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 30 Nr. 2V-67 (1.4)

2020-06594 Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos įsakymas dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2020 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. V-17 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams Elektrėnų, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono ir Vilniaus rajono savivaldybėse, vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. sausio 6 d. nutarimo Nr. 5 „Dėl Sostinės regiono ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regiono sudarymo“ pakeitimo 2020 03 30 Nr. V-45

2020-06595 Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos įsakymas dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2020 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. V-19 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams Birštono, Druskininkų, Palangos miesto ir Neringos savivaldybėse pagal suteiktų nakvynių viešbučiuose, poilsio įstaigose, sveikatingumo įmonėse skaičių paskirstymo 2020 metais“ pakeitimo 2020 03 30 Nr. V-46

2020-06217 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl Skundų ir prašymų gaunamų Valstybinėje darbo inspekcijoje atrankos tvarkos bei pažeidimų poveikio vertinimo kriterijų aprašo patvirtinimo 2020 03 27 Nr. EV-82

2020-06230 Nacionalinis visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymas dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. VKE-88 „Dėl leidimo tiekti rinkai ir naudoti rankų dezinfekantus, pagamintus pagal Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduojamą formulę Nr. 1, išdavimo“ pakeitimo 2020 03 30 Nr. VKE-111

2020-06195 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. V-77 „Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinių skyrių priimamų sprendimų periodinės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 16 Nr. V-23

2020-06563 Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2016 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. V1-178 „Dėl Socialinio darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal socialinio darbuotojo profesiją ar laikinai ir kartais teikti socialinio darbuotojo paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 27 Nr. V1-217

2020-06197 Valstybinė ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymas dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2020 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1K-29 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-40 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų išdavimo (pardavimo) gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo 2020 03 27 Nr. 1K-93

2020-06227 Valstybinė ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymas dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1K-244 „Dėl Europos sveikatos draudimo kortelės išdavimo, keitimo ir naikinimo taisyklių patvirtinimo“ papildymo 2020 03 27 Nr. 1K-94

2020-06593 Valstybinė ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymas dėl Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos, medicininių intervencijų klasifikacijos, kodavimo standartų bei papildomų Lietuvos kodavimo standartų pakeitimo ir paskelbimo 2020 03 30 Nr. 1K-96

2020-06581 VĮ Registrų centro įsakymas dėl prašymų išduoti kompetentingų institucijų tvarkomų jungtinių duomenų apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją pažymą formų patvirtinimo 2020 03 30 Nr. VE-229 (1.3 E)

IX skyrius
KOLEGIALIŲ INSTITUCIJŲ NORMINIAI TEISĖS AKTAI

2020-06207 Lietuvos banko nutarimas dėl Lietuvos banko valdybos 2016 m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 03-90 „Dėl Lietuvos banko valdybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 26 Nr. 03-37

2020-06573 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl akcinės bendrovės agrofirmos „Josvainiai“ buitinių vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo įkainių tvirtinimo 2020 03 30 Nr. O3E-222

2020-06576 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl uždarosios akcinės bendrovės „SG dujos“ buitinių vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo įkainių tvirtinimo 2020 03 30 Nr. O3E-223

2020-06577 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl AB „Klaipėdos vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo 2020 03 30 Nr. O3E-224

2020-06578 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl UAB „Visagino būstas“ perskaičiuotos paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos derinimo 2020 03 30 Nr. O3E-225

2020-06579 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl UAB „Kauno vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo 2020 03 30 Nr. O3E-226

 

7 EUR / mėn. x = 84 EUR

Teismų praktika

Teisėkūros žinios, 2020-04-01, Nr. 26

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2020-03-14, Nr. 21

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2020-03-11, Nr. 20

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS

Teisėkūros žinios, 2020-03-07, Nr. 19

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2020-03-04, Nr. 18

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Visi