Teisėkūros žinios - Naujo numerio turinys

Naujausio numerio turinys

Teisėkūros žinios – du kartus per savaitę (trečiadieniais ir šeštadieniais) leidžiamas Lietuvos teisės aktų elektroninis leidinys pdf, epub ir docx formatais, kurį patogu saugoti ir lengvai bet kada skaityti mobiliajame telefone, nešiojamame arba asmeniniame kompiuteryje.

Leidinys „Teisėkūros žinios“ tęsia ilgametę oficialaus leidinio „Valstybės žinios“ tradiciją – teisės aktų skelbimo pagal jų viršenybę (hierarchiją) struktūra (nuo Konstitucinio įstatymo, sutarties, nutarimo, nutarties iki įsakymo), kurią sudaro IX skyriai. Leidinyje prie kiekvieno dokumento yra pateikti pagrindiniai akto rekvizitai ir hipernuoroda į pirminį šaltinį, t. y. į Teisės aktų registre paskelbtą dokumentą.

Informaciniams skelbimams skelbti sukurtas X skyrius, kuriame skelbiama viešoji informacija apie aukcionus, žemę, būstą, kuro pirkimą ir kt.

Naujausiame numeryje (Nr. 4, 2020-01-15)

IV skyrius
RESPUBLIKOS PREZIDENTO DEKRETAI

2020-00387 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl apylinkės teismo teisėjo atleidimo 2020 01 10 Nr. 1K-183

2020-00388 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl apylinkės teismo teisėjo perkėlimo 2020 01 10 Nr. 1K-184

V skyrius
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

2020-00373 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo Vilniaus rajono savivaldybės nuosavybėn 2020 01 08 Nr. 10

2020-00374 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1298 „Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 01 08 Nr. 11

2020-00376 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo 2020 01 08 Nr. 12

2020-00372 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos bankų įstatymo Nr. IX-2085 papildymo dešimtuoju-1 skirsniu, 79, 81 straipsnių pakeitimo ir 80 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 2020 01 08 Nr. 9

2020-00480 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl Informacijos ir ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu ir teikiamų Europos Komisijai, Europos cheminių medžiagų agentūrai ir Europos aplinkos agentūrai, rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 01 08 Nr. 13

2020-00483 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo Nr. I-2237 9, 10, 11, 13, 14 straipsnių pakeitimo ir 12 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 2020 01 08 Nr. 14

VII skyrius
ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS

2020-00392 Nuasmeninta nutartis 2019-01-08 Nr. BB-5329-1-01-1-29864-2016-1

2020-00403 Nuasmeninta nutartis 2019-06-10 Nr. CB-5729-2-68-3-18457-2016-3

2020-00399 Nuasmeninta nutartis 2019-06-11 Nr. CB-5677-2-68-3-14296-2016-0

2020-00325 Nuasmeninta nutartis 2019-06-13 Nr. CB-5902-2-28-3-02112-2014-8

2020-00410 Nuasmeninta nutartis 2019-06-14 Nr. BB-3533-1-02-2-00296-2018-3

2020-00310 Nuasmeninta nutartis 2019-06-18 Nr. BB-3823-1-01-1-12466-2018-3

2020-00309 Nuasmeninta nutartis 2019-06-18 Nr. CB-6021-2-57-3-00288-2018-6

2020-00415 Nuasmeninta nutartis 2019-06-18 Nr. ANB-446-4-29-3-00050-2019-5

2020-00400 Nuasmeninta nutartis 2019-06-18 Nr. ANB-448-4-06-3-01457-2018-1

2020-00433 Nuasmeninta nutartis 2019-06-18 Nr. BB-3581-1-01-1-22044-2016-4

2020-00411 Nuasmeninta nutartis 2019-06-18 Nr. CB-6048-2-69-3-26398-2016-7

2020-00409 Nuasmeninta nutartis 2019-06-19 Nr. CB-6058-2-10-3-00084-2018-9

2020-00311 Nuasmeninta nutartis 2019-06-27 Nr. CB-6557-2-24-3-02977-2016-5

2020-00427 Nuasmeninta nutartis 2019-06-27 Nr. BB-3882-1-10-1-00503-2014-8

2020-00435 Nuasmeninta nutartis 2019-07-01 Nr. ANB-472-4-68-3-00783-2019-1

2020-00437 Nuasmeninta nutartis 2019-07-01 Nr. ANB-473-4-46-3-00443-2018-9

2020-00416 Nuasmeninta nutartis 2019-07-01 Nr. BB-3927-1-20-9-00964-2014-8

2020-00406 Nuasmeninta nutartis 2019-07-01 Nr. BB-3929-1-01-1-42197-2015-4

2020-00451 Nuasmeninta nutartis 2019-07-10 Nr. BB-4701-1-01-1-50389-2016-7

2020-00455 Nuasmeninta nutartis 2019-07-10 Nr. BB-4702-1-01-1-50389-2016-7

2020-00424 Nuasmeninta nutartis 2019-07-16 Nr. BB-4238-1-01-1-32729-2018-7

2020-00413 Nuasmeninta nutartis 2019-07-18 Nr. BB-4278-1-01-1-54669-2018-4

2020-00423 Nuasmeninta nutartis 2019-07-18 Nr. BB-4286-1-01-1-06831-2018-2

2020-00453 Nuasmeninta nutartis 2019-07-18 Nr. CB-7429-2-55-3-00593-2014-9

2020-00426 Nuasmeninta nutartis 2019-07-19 Nr. BB-4298-1-01-1-52679-2015-0

2020-00425 Nuasmeninta nutartis 2019-07-19 Nr. BB-4299-1-01-1-52679-2015-0

2020-00464 Nuasmeninta nutartis 2019-07-24 Nr. CB-7595-2-68-3-21424-2017-2

2020-00472 Nuasmeninta nutartis 2019-07-25 Nr. ANB-559

2020-00462 Nuasmeninta nutartis 2019-07-25 Nr. CB-7637-2-52-3-04039-2017-8

2020-00467 Nuasmeninta nutartis 2019-07-25 Nr. CB-7699-2-52-3-04039-2017-8

2020-00312 Nuasmeninta nutartis 2019-07-29 Nr. CB-7763-2-55-3-00881-2017-2

2020-00469 Nuasmeninta nutartis 2019-07-30 Nr. CB-7834-2-68-3-38336-2014-9

2020-00458 Nuasmeninta nutartis 2019-07-31 Nr. BB-4464-1-01-1-19407-2016-3

2020-00450 Nuasmeninta nutartis 2019-07-31 Nr. CB-7839-2-69-3-02856-2019-3

2020-00470 Nuasmeninta nutartis 2019-08-02 Nr. CB-7918-2-68-3-28254-2015-8

2020-00434 Nuasmeninta nutartis 2019-08-07 Nr. BB-4502-1-05-6-00015-2016-7

2020-00463 Nuasmeninta nutartis 2019-08-07 Nr. BB-4534-1-01-1-50389-2016-7

2020-00466 Nuasmeninta nutartis 2019-08-08 Nr. BB-4704-1-03-6-00030-2016-2

2020-00318 Nuasmeninta nutartis 2019-08-12 Nr. BB-4698-1-20-1-00557-2014-8

2020-00436 Nuasmeninta nutartis 2019-08-13 Nr. CB-8476-2-55-3-01389-2016-5

2020-00317 Nuasmeninta nutartis 2019-08-14 Nr. BB-4677-1-02-2-00613-2017-5

2020-00316 Nuasmeninta nutartis 2019-08-14 Nr. CB-8233-2-08-3-05725-2017-2

2020-00314 Nuasmeninta nutartis 2019-08-14 Nr. CB-8238-2-68-3-31612-2018-3

2020-00315 Nuasmeninta nutartis 2019-08-14 Nr. CB-8260-2-68-3-04224-2018-2

2020-00457 Nuasmeninta nutartis 2019-08-27 Nr. CB-8655-2-69-3-07375-2015-0

2020-00320 Nuasmeninta nutartis 2019-08-30 Nr. CB-8814-3-65-3-00238-2018-1

2020-00322 Nuasmeninta nutartis 2019-09-03 Nr. BB-4812-1-01-1-06889-2018-5

2020-00324 Nuasmeninta nutartis 2019-09-04 Nr. CB-8985-2-70-3-01253-2018-4

2020-00323 Nuasmeninta nutartis 2019-09-05 Nr. CB-8966-2-57-3-00801-2017-6

2020-00327 Nuasmeninta nutartis 2019-09-06 Nr. CB-9007-2-69-3-11740-2018-4

2020-00447 Nuasmeninta nutartis 2019-09-16 Nr. CB-9281-2-70-3-01508-2018-7

2020-00461 Nuasmeninta nutartis 2019-09-17 Nr. CB-9290-2-69-3-07375-2015-0

2020-00332 Nuasmeninta nutartis 2019-09-18 Nr. CB-9329-2-47-3-00277-2018-3

2020-00331 Nuasmeninta nutartis 2019-09-19 Nr. BB-4992-1-01-1-38711-2018-4

2020-00334 Nuasmeninta nutartis 2019-09-25 Nr. CB-9548-2-55-3-01878-2015-7

2020-00335 Nuasmeninta nutartis 2019-09-30 Nr. CB-9722-2-55-3-01194-2017-0

2020-00336 Nuasmeninta nutartis 2019-09-30 Nr. CB-9745-2-08-3-04479-2018-8

2020-00337 Nuasmeninta nutartis 2019-09-30 Nr. CB-9754-2-48-3-00311-2017-2

2020-00341 Nuasmeninta nutartis 2019-10-04 Nr. CB-9979-2-06-3-01941-2016-5

2020-00340 Nuasmeninta nutartis 2019-10-07 Nr. ANB-660-4-20-3-00014-2019-6

2020-00460 Nuasmeninta nutartis 2019-10-08 Nr. CB-10015-2-68-3-38186-2018-6

2020-00393 Nuasmeninta nutartis 2019-10-11 Nr. CB-10111-2-69-3-05667-2018-5

2020-00454 Nuasmeninta nutartis 2019-10-22 Nr. CB-10425-2-56-3-00076-2014-6

2020-00396 Nuasmeninta nutartis 2019-10-28 Nr. CB-10524-2-52-3-00457-2018-9

2020-00448 Nuasmeninta nutartis 2019-10-31 Nr. CB-10687-2-55-3-01618-2017-1

2020-00404 Nuasmeninta nutartis 2019-11-04 Nr. BB-5972-1-14-1-00473-2014-8

2020-00465 Nuasmeninta nutartis 2019-11-05 Nr. CB-10745-2-55-3-02212-2016-1

2020-00401 Nuasmeninta nutartis 2019-11-07 Nr. CB-10826-2-68-3-25231-2019-4

2020-00405 Nuasmeninta nutartis 2019-11-12 Nr. CB-10905-2-70-3-07513-2018-9

2020-00407 Nuasmeninta nutartis 2019-11-12 Nr. CB-10952-2-55-3-00147-2018-8

2020-00408 Nuasmeninta nutartis 2019-11-14 Nr. CB-11056-2-70-3-01714-2018-6

2020-00452 Nuasmeninta nutartis 2019-11-20 Nr. CB-11136-3-62-3-00824-2017-8

2020-00418 Nuasmeninta nutartis 2019-11-26 Nr. BB-6391-1-10-2-00733-2009-8

2020-00417 Nuasmeninta nutartis 2019-11-27 Nr. BB-6379-1-03-2-00408-2018-9

2020-00421 Nuasmeninta nutartis 2019-11-27 Nr. CB-11433

2020-00419 Nuasmeninta nutartis 2019-11-28 Nr. ANB-844

2020-00430 Nuasmeninta nutartis 2019-12-05 Nr. ANB-866-4-68-3-02565-2018-0

2020-00431 Nuasmeninta nutartis 2019-12-10 Nr. BB-6601-1-01-1-62924-2017-6

2020-00432 Nuasmeninta nutartis 2019-12-10 Nr. BB-6653-1-02-2-00110-2018-8

2020-00438 Nuasmeninta nutartis 2019-12-17 Nr. ANB-883-4-09-3-00226-2018-7

2020-00441 Nuasmeninta nutartis 2019-12-18 Nr. CB-12057-3-62-3-00939-2013-1

2020-00353 Nuasmeninta nutartis 2019-12-30 Nr. BB-8-1-01-1-61485-2017-7

2020-00354 Nuasmeninta nutartis 2019-12-30 Nr. CB-1-2-68-3-18003-2018-2

2020-00357 Nuasmeninta nutartis 2019-12-30 Nr. CB-13-2-22-3-02617-2018-6

2020-00356 Nuasmeninta nutartis 2019-12-30 Nr. CB-21-2-70-3-00567-2019-2

2020-00346 Nuasmeninta nutartis 2019-12-30 Nr. CB-22-2-68-3-39094-2017-4

2020-00368 Nuasmeninta nutartis 2019-12-30 Nr. CB-24-2-69-3-05600-2018-2

2020-00364 Nuasmeninta nutartis 2019-12-30 Nr. CB-25-2-05-3-03932-2009-8

2020-00365 Nuasmeninta nutartis 2019-12-30 Nr. CB-26-2-10-3-00451-2018-7

2020-00358 Nuasmeninta nutartis 2019-12-30 Nr. CB-6-2-56-3-00850-2012-4

2020-00349 Nuasmeninta nutartis 2019-12-30 Nr. CB-9-2-48-3-00252-2018-7

2020-00361 Nuasmeninta nutartis 2020-01-02 Nr. CB-28-2-68-3-30328-2018-6

2020-00330 Nuasmeninta nutartis 2010-12-23 Nr. AB-17588-3-61-3-03038-2010-0

2020-00348 Nuasmeninta nutartis 2018-03-21 Nr. AB-5798-3-62-3-01513-2017-4

2020-00347 Nuasmeninta nutartis 2018-05-24 Nr. AB-10288-3-61-3-02764-2017-2

2020-00313 Nuasmeninta nutartis 2019-08-14 Nr. AB-15541-3-62-3-01334-2019-7

2020-00326 Nuasmeninta nutartis 2019-08-21 Nr. AB-16844-3-61-3-01279-2017-2

2020-00319 Nuasmeninta nutartis 2019-08-28 Nr. AB-16213-3-61-3-02106-2019-4

2020-00321 Nuasmenintas sprendimas 2019-09-04 Nr. AB-16745-3-61-3-02267-2017-0

2020-00328 Nuasmenintas sprendimas 2019-09-11 Nr. AB-17385-3-65-3-00157-2016-9

2020-00329 Nuasmeninta nutartis 2019-09-18 Nr. AB-17549-3-61-3-00156-2017-5

2020-00333 Nuasmeninta nutartis 2019-09-18 Nr. AB-17799-3-61-3-03624-2017-8

2020-00338 Nuasmeninta nutartis 2019-10-02 Nr. AB-18684-3-61-3-01741-2019-8

2020-00339 Nuasmeninta nutartis 2019-10-03 Nr. AB-18737-3-61-3-01837-2017-2

2020-00343 Nuasmeninta nutartis 2019-10-08 Nr. AB-18958-3-61-3-02356-2017-9

2020-00342 Nuasmeninta nutartis 2019-10-09 Nr. AB-19110-3-62-3-00104-2018-0

2020-00395 Nuasmeninta nutartis dėl teismingumo 2019-10-14 Nr. DBT-131-3-65-3-00331-2018-5

2020-00394 Nuasmeninta nutartis 2019-10-16 Nr. AB-19643-3-62-3-01763-2016-0

2020-00397 Nuasmeninta nutartis 2019-10-29 Nr. AB-20681-3-61-3-02171-2019-6

2020-00398 Nuasmeninta nutartis 2019-10-29 Nr. AB-20766-3-65-3-00022-2017-1

2020-00402 Nuasmeninta nutartis 2019-11-06 Nr. AB-21194

2020-00412 Nuasmeninta nutartis 2019-11-20 Nr. AB-21838-3-61-3-03177-2017-1

2020-00414 Nuasmeninta nutartis 2019-11-20 Nr. AB-21900-4-28-3-00346-2017-0

2020-00420 Nuasmeninta nutartis 2019-11-27 Nr. AB-22271

2020-00422 Nuasmeninta nutartis 2019-11-27 Nr. AB-22390-3-61-3-03292-2017-9

2020-00428 Nuasmeninta nutartis 2019-12-04 Nr. AB-22857-3-64-3-01238-2017-0

2020-00429 Nuasmeninta nutartis 2019-12-04 Nr. AB-22955-3-64-3-02873-2015-4

2020-00440 Nuasmeninta nutartis 2019-12-16 Nr. AB-23902-4-52-3-00511-2019-3

2020-00439 Nuasmenintas sprendimas 2019-12-18 Nr. AB-23898-3-61-3-00666-2017-1

2020-00449 Nuasmeninta nutartis 2019-12-18 Nr. AB-24129-3-61-3-03013-2017-0

2020-00352 Nuasmeninta nutartis 2019-12-30 Nr. AB-12-3-64-3-01643-2017-0

2020-00363 Nuasmeninta nutartis 2019-12-30 Nr. AB-22-3-62-3-01974-2017-5

2020-00350 Nuasmeninta nutartis 2019-12-30 Nr. AB-29-3-61-3-03804-2017-8

2020-00366 Nuasmeninta nutartis 2019-12-30 Nr. AB-31-3-61-3-04080-2017-5

2020-00369 Nuasmeninta nutartis 2019-12-30 Nr. AB-35-3-61-3-02000-2019-7

2020-00359 Nuasmeninta nutartis 2019-12-30 Nr. AB-37-3-63-3-00001-2018-7

2020-00367 Nuasmeninta nutartis 2019-12-30 Nr. AB-40-3-62-3-01159-2017-0

2020-00351 Nuasmeninta nutartis 2019-12-30 Nr. AB-43-3-61-3-02202-2016-8

2020-00362 Nuasmeninta nutartis 2019-12-30 Nr. AB-7-3-61-3-03539-2017-3

2020-00355 Nuasmeninta nutartis 2019-12-30 Nr. AB-9-3-61-3-03513-2017-5

2020-00468 Nuasmeninta nutartis 2019-12-30 Nr. AB-47-3-65-3-00261-2017-6

2020-00456 Nuasmeninta nutartis 2019-12-30 Nr. AB-49-3-61-3-01986-2017-7

2020-00459 Nuasmeninta nutartis 2019-12-30 Nr. AB-50-3-61-3-00302-2018-9

2020-00360 Nuasmeninta nutartis 2020-01-02 Nr. AB-42-3-61-3-00098-2018-1

VIII skyrius
MINISTRŲ, VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ, KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ VADOVŲ NORMINIAI TEISĖS AKTAI

2020-00484 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 01 10 Nr. 4-18

2020-00490 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymas dėl krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1355 „Dėl Krašto apsaugos ministerijos bendrųjų reikalų departamento nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2019 01 09 Nr. V-14

2020-00481 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui Nr. 06.2.1-TID-R-511-41-0007 „Kalvarijos miesto Laisvės gatvės rekonstrukcija“ 2020 01 13 Nr. 3-9

2020-00386 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. V-27 „Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 01 09 Nr. V-34

2020-00384 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo įgyvendinimo 2020 01 09 Nr. V-36

2020-00445 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-1450 „Dėl 2020 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo 2020 01 09 Nr. V-33

2020-00446 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. V-1449 „Dėl Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios 2020 01 09 Nr. V-38

2020-00508 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų įmokų į sąskaitą, kurioje kaupiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų įmokos žalai, atsiradusiai dėl paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginti, mokėjimo, sąskaitos administravimo ir sąskaitos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2020 01 10 Nr. V-40

2020-00491 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl studentų, priimamų 2020 metais į aukštąsias mokyklas, norminių studijų kainų patvirtinimo 2020 01 13 Nr. V-32

2020-00492 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl Tarptautinių studijų komisijos sudėties patvirtinimo 2020 01 13 Nr. V-33

2020-00503 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl Vaikų aviaciniam švietimui naudojamų orlaivių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2020 01 13 Nr. V-34

2020-00390 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas dėl teisingumo ministro 2004 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. 1r-139 „Dėl Laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų materialinio buitinio aprūpinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 01 10 Nr. 1R-17

2020-00370 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 338 „Dėl Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos ir Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 01 10 Nr. 1V-18

2020-00371 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ NR. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonę „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ 2020 01 10 Nr. 1V-19

2020-00375 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 1V-442 “Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-915 priemonės „Viešojo valdymo institucijų atvirumo didinimas ir visuomenės įsitraukimo į viešojo valdymo procesus skatinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 01 10 Nr. 1V-20

2020-00377 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 1V-512 „Dėl Vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-907 priemonės „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 01 10 Nr. 1V-21

2020-00389 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-903 priemonę „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“, ir vidaus reikalų ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1V-759 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-903 priemonę „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“ pakeitimo 2020 01 10 Nr. 1V-23

2020-00391 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 1V-368 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo 2020 01 10 Nr. 1V-24

2020-00511 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 260 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 01 13 Nr. 1V-25

2020-00512 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonę „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ 2020 01 13 Nr. 1V-27

2020-00513 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės neatkūrimo 2020 01 13 Nr. 1V-28

2020-00501 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. 3D-7 „Dėl 2020 metų Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 01 13 Nr. 3D-16

2020-00502 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 3D-578 „Dėl Eksporto skatinimo priemonių finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 01 13 Nr. 3D-17

2020-00493 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įsakymas dėl Juridinio asmens restruktūrizavimo plano rengimo metodinių rekomendacijų ir Restruktūrizavimo plano vykdymo ataskaitos tvirtinimo 2020 01 10 Nr. V4-6

2020-00504 Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įsakymas dėl finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. V-129 „Dėl piniginių operacijų, sandorių ir klientų registracijos žurnalų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 01 10 Nr. V-4

2020-00505 Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įsakymas dėl Depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriams ir virtualiųjų valiutų keityklų operatoriams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, patvirtinimo 2020 01 10 Nr. V-5

2020-00344 Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl Klientams teikiamų paslaugų kokybės tyrimo, vertinimo ir sklaidos metodikos patvirtinimo 2020 01 09 Nr. V-5

2020-00380 Lietuvos statistikos departamento įsakymas dėl Savivaldybių želdynų statistinės ataskaitos ŽEL-01 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo 2020 01 10 Nr. DI-10

2020-00381 Lietuvos statistikos departamento įsakymas dėl Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo anketos GU-01 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo 2020 01 10 Nr. DI-11

2020-00382 Lietuvos statistikos departamento įsakymas dėl Investicijų statistinės ataskaitos KS-02 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo 2020 01 10 Nr. DI-12

2020-00486 Lietuvos statistikos departamento įsakymas dėl Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų statistinės ataskaitos KA-04 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo 2020 01 13 Nr. DI-14

2020-00489 Lietuvos statistikos departamento įsakymas dėl Išgautos naftos vidutinių mėnesinių kainų statistinės ataskaitos KA-13 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo 2020 01 13 Nr. DI-15

2020-00487 Lietuvos statistikos departamento įsakymas dėl Investicijų statistinės ataskaitos KS-02 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo 2020 01 13 Nr. DI-16

2020-00444 Lietuvos transporto saugos administracijos įsakymas dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 4R-265 „Dėl paraiškų teikimo ir licencijų, kvalifikacijų, patvirtinimų išdavimo, atnaujinimo ir jų galiojimo pratęsimo skrydžių vadovams ir skrydžių vadovams mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 2020 01 10 Nr. 2BE-18

2020-00383 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento įsakymas dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2018 m. gruodžio 17 d. Nr. T1-163 įsakymo „Dėl ūkio subjektų veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir juridinių asmenų, vykdančių veiklą su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis, patikrinimų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 01 10 Nr. T1-3

2020-00498 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcijos įsakymas dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 22.3-120 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos objektuose iki jų dėjimo į radioaktyviųjų atliekų atliekyną“ patvirtinimo“ pakeitimo 2020 01 13 Nr. 22.3-10

2020-00495 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcijos įsakymas dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.8-2020 „Branduolinės energetikos objekto saugai svarbūs kėlimo įrenginiai ir jų įranga“ patvirtinimo 2020 01 13 Nr. 22.3-7

2020-00496 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcijos įsakymas dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 22.3-16 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.2-2010 „Bendrieji atominių elektrinių su RBMK-1500 tipo reaktoriais saugos užtikrinimo reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo 2020 01 13 Nr. 22.3-8

2020-00497 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcijos įsakymas dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 22.3-59 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.1-2016 „Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas sausojo tipo saugykloje“ patvirtinimo“ pakeitimo 2020 01 13 Nr. 22.3-9

2020-00378 Viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūros įsakymas dėl Civilinių orlaivių tinkamumo skraidyti pažymėjimų ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimų išdavimo taisyklių 2020 01 06 Nr. 2-4

 

7 EUR / mėn. x = 84 EUR

Teismų praktika

Teisėkūros žinios, 2020-01-11, Nr. 3

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2020-01-08, Nr. 2

KONSTITUCINIO TEISMO NUTARIMAI; ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2020-01-04, Nr. 1

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2019-12-31, Nr. 104

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2019-12-27, Nr. 103

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS

Visi