Teisėkūros žinios - Naujo numerio turinys

Naujausio numerio turinys

Teisėkūros žinios – du kartus per savaitę (trečiadieniais ir šeštadieniais) leidžiamas Lietuvos teisės aktų elektroninis leidinys pdf, epub ir docx formatais, kurį patogu saugoti ir lengvai bet kada skaityti mobiliajame telefone, nešiojamame arba asmeniniame kompiuteryje.

Leidinys „Teisėkūros žinios“ tęsia ilgametę oficialaus leidinio „Valstybės žinios“ tradiciją – teisės aktų skelbimo pagal jų viršenybę (hierarchiją) struktūra (nuo Konstitucinio įstatymo, sutarties, nutarimo, nutarties iki įsakymo), kurią sudaro IX skyriai. Leidinyje prie kiekvieno dokumento yra pateikti pagrindiniai akto rekvizitai ir hipernuoroda į pirminį šaltinį, t. y. į Teisės aktų registre paskelbtą dokumentą.

Informaciniams skelbimams skelbti sukurtas X skyrius, kuriame skelbiama viešoji informacija apie aukcionus, žemę, būstą, kuro pirkimą ir kt.

Naujausiame numeryje (Nr. 93, 2019-11-20)

I skyrius
LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

2019-18359 Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo Nr. XIII-992 2 priedo pakeitimo įstatymas įstatymas 2019 11 14 Nr. XIII-2529

III skyrius
KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTI TEISĖS AKTAI

2019-18347 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. I-697 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio aprūpinimo sistemos pagrindų įstatymo įsigaliojimo“ pripažinimo netekusiu galios 2019 11 14 Nr. XIII-2526

IV skyrius
RESPUBLIKOS PREZIDENTO DEKRETAI

2019-18317 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl malonės suteikimo 2019 11 14 Nr. 1K-127

2019-18318 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl malonės suteikimo 2019 11 14 Nr. 1K-128

2019-18403 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl generolo leitenanto laipsnio suteikimo 2019 11 15 Nr. 1K-129

2019-18404 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl generolo majoro laipsnio suteikimo 2019 11 15 Nr. 1K-130

V skyrius
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

2019-18350 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl bendradarbiavimo su Tarptautine frankofonijos organizacija 2019 11 06 Nr. 1143

2019-18400 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl valstybės perskolinamos paskolos vastybės investicijų projektui, bendrai finansuojamam iš Europos Sąjungos fondų lėšų, finansuoti suteikimo 2019 11 13 Nr. 1144

2019-18401 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 16 d. nutarimo Nr. 690 „Dėl Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų išsaugojimo ir pritaikymo“ pakeitimo 2019 11 13 Nr. 1145

2019-18402 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 6, 18-2 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3953 ir Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 37 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3954 2019 11 13 Nr. 1146

2019-18426 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1198 „Dėl Profesinių ligų sąrašo ir Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro bei jo nuostatų“ pakeitimo 2019 11 13 Nr. 1147

VII skyrius
ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS

2019-18388 Nuasmeninta nutartis 2019-06-10 Nr. CB-5702-2-69-3-24173-2017-7

2019-18397 Nuasmeninta nutartis 2019-06-10 Nr. CB-5710-2-68-3-22334-2017-3

2019-18380 Nuasmeninta nutartis 2019-06-11 Nr. CB-5736-2-68-3-34855-2017-4

2019-18386 Nuasmeninta nutartis 2019-06-12 Nr. CB-5783-2-68-3-17852-2017-2

2019-18381 Nuasmeninta nutartis 2019-06-13 Nr. CB-5873-2-68-3-04402-2016-8

2019-18383 Nuasmeninta nutartis 2019-06-13 Nr. CB-5876-2-68-3-20032-2017-6

2019-18389 Nuasmeninta nutartis 2019-10-31 Nr. BB-5965-1-10-9-00127-2011-5

2019-18327 Nuasmeninta nutartis 2019-11-06 Nr. CB-10789-2-24-3-01053-2018-1

2019-18325 Nuasmeninta nutartis 2019-11-07 Nr. CB-10815-2-69-3-22637-2018-1

2019-18321 Nuasmeninta nutartis 2019-11-07 Nr. CB-10819-2-70-3-08237-2017-2

2019-18320 Nuasmeninta nutartis 2019-11-07 Nr. CB-10821-2-68-3-14296-2016-0

2019-18322 Nuasmeninta nutartis 2019-11-07 Nr. CB-10823-2-38-3-00225-2018-6

2019-18379 Nuasmeninta nutartis 2019-11-07 Nr. BB-5953-1-66-1-00986-2009-8

2019-18384 Nuasmeninta nutartis 2019-11-07 Nr. CB-10830-2-70-3-02818-2018-2

2019-18385 Nuasmeninta nutartis 2019-11-07 Nr. CB-10831-2-16-3-00061-2018-0

2019-18391 Nuasmeninta nutartis 2019-11-07 Nr. CB-10834-2-68-3-39713-2017-2

2019-18387 Nuasmeninta nutartis 2019-11-07 Nr. CB-10836-2-68-3-15939-2015-4

2019-18393 Nuasmeninta nutartis 2019-11-07 Nr. CB-10837-2-06-3-01153-2019-3

2019-18378 Nuasmeninta nutartis 2019-11-07 Nr. CB-10848-2-23-3-00313-2019-9

2019-18328 Nuasmenintas sprendimas 2019-11-05 Nr. AB-21193-3-61-3-03583-2017-2

2019-18331 Nuasmenintas sprendimas 2019-11-05 Nr. AB-21249-3-61-3-02609-2017-0

2019-18324 Nuasmeninta nutartis 2019-11-06 Nr. AB-21198-3-61-3-00552-2017-5

2019-18326 Nuasmeninta nutartis 2019-11-06 Nr. AB-21211-3-61-3-00910-2018-4

2019-18329 Nuasmenintas sprendimas 2019-11-06 Nr. AB-21241-3-61-3-01665-2019-3

2019-18330 Nuasmeninta nutartis 2019-11-06 Nr. AB-21244-3-61-3-02084-2019-9

2019-18323 Nuasmeninta nutartis 2019-11-06 Nr. AB-21264-3-61-3-03803-2017-7

2019-18396 Nuasmenintas sprendimas 2019-11-06 Nr. AB-21295-3-65-3-00250-2017-4

2019-18390 Nuasmeninta nutartis 2019-11-06 Nr. AB-21320-3-64-3-01735-2018-3

2019-18394 Nuasmeninta nutartis 2019-11-06 Nr. AB-21322-3-63-3-01830-2019-9

2019-18392 Nuasmeninta nutartis 2019-11-06 Nr. AB-21328-3-64-3-00245-2016-6

2019-18377 Nuasmeninta nutartis 2019-11-06 Nr. AB-21330-3-61-3-03167-2019-2

2019-18382 Nuasmeninta nutartis 2019-11-06 Nr. AB-21331-3-61-3-03181-2019-8

2019-18395 Nuasmeninta nutartis 2019-11-06 Nr. AB-21333-3-62-3-01173-2016-5

2019-18332 Nuasmeninta nutartis 2019-11-07 Nr. AB-21255-3-62-3-00985-2018-7

VIII skyrius
MINISTRŲ, VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ, KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ VADOVŲ NORMINIAI TEISĖS AKTAI

2019-18357 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl papildomo finansavimo skyrimo Kauno rajono savivaldybės administracijos projektui Nr. 05.6.1-APVA-V-020-01-0021 „Buvusios karinės teritorijos Kauno r. sav., Karmėlavos mstl., Oro Uosto g. 4, sutvarkymas“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. D1-55 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.6.1-APVA-V-020 priemonę „Užterštų teritorijų tvarkymas“ pakeitimo 2019 11 15 Nr. D1-677

2019-18413 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“ 2019 11 15 Nr. D1-676

2019-18432 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui tvarkos aprašo patvirtinimo 2019 11 18 Nr. D1-680

2019-18338 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 4-660 „Dėl Finansų inžinerijos priemonės „Atviras kreditų fondas 2“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo 2019 11 14 Nr. 4-646

2019-18406 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.2-LVPA-K-832 „Eco-inovacijos LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo 2019 11 15 Nr. 4-647

2019-18428 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2004 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. ĮV-318 „Dėl Lietuvos aviacijos muziejaus nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2019 11 18 Nr. IV-752

2019-18339 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. A1-182 „Dėl Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2017–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo 2019 11 15 Nr. A1-690

2019-18420 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 3-865 „Dėl reguliariojo vietinio susisiekimo maršrutų, kuriuose teikiamos keleivių, bagažo vežimo geležinkelių transportu paslaugos, nustatymo“ pakeitimo 2019 11 18 Nr. 3-512

2019-18425 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 3-282 „Dėl Lietuvos Respublikos jūrų uostų, šių uostų infrastruktūros ir suprastruktūros įrenginių (terminalų) apsaugos vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo 2019 11 18 Nr. 3-513

2019-18429 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl techninės klaidos ištaisymo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. lapkričio 12 d. įsakyme Nr. 3-510 "Dėl viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ teikiamų paslaugų tarifų 2019 11 18 Nr. 3-514

2019-18410 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. V-338 "Dėl Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“ pakeitimo 2019 11 15 Nr. V-1296

2019-18411 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. V-158 „Dėl Krono (Crohn) ligos (sritinio enterito) diagnostikos ir gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2019 11 15 Nr. V-1299

2019-18412 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. V-159 „Dėl Opinio kolito diagnostikos ir gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2019 11 15 Nr. V-1300

2019-18399 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. V-758 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“ 2019 11 18 Nr. V-1316

2019-18414 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl Bendrųjų programų atnaujinimo gairių patvirtinimo 2019 11 18 Nr. V-1317

2019-18415 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. V-1666 „Dėl Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2019 11 18 Nr. V-1318

2019-18319 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas dėl Notaro kvalifikacinio egzamino programos patvirtinimo 2019 11 14 Nr. 1R-305

2019-18427 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-1060 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 priemonės „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo 2019 11 18 Nr. 1V-925

2019-18433 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo 2019 11 18 Nr. 1V-927

2019-18435 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1V-991 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-906 priemonės „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2019 11 18 Nr. 1V-928

2019-18437 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 1V-685 „Dėl Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 2019 11 18 Nr. 1V-929

2019-18438 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1V-883 „Dėl Kai kurių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomų registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2019 11 18 Nr. 1V-930

2019-18336 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 3D-807 „Dėl LEADER metodo įgyvendinimo koordinavimo grupės sudarymo“ pakeitimo 2019 11 15 Nr. 3D-625

2019-18337 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2019 m. rupjūčio 30 d. įsakymo Nr. 3D-492 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2019 11 15 Nr. 3D-626

2019-18342 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos įsakymas dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-56 „Dėl Ilgalaikių pasimatymų su sugyventiniais suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 2019 11 15 Nr. V-361

2019-18434 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos įsakymas dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-148 „Dėl Nuteistųjų, kuriems teismo nuosprendžiu paskirta arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė, paskyrimo į konkrečią laisvės atėmimo vietų įstaigą tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo 2019 11 18 Nr. V-363

2019-18335 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos įsakymas dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. 1/2015-412 "Dėl Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro duomenų saugos nuostatų, Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro naudotojų administravimo taisyklių ir Valstybinės reikšmės 2019 11 15 Nr. 1-472

2019-18436 Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. V1-701 „Dėl Socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programų atrankos komisijos patvirtinimo“ pakeitimo 2019 11 18 Nr. V1-764

2019-18334 Lietuvos statistikos departamento įsakymas dėl Mokyklos lėšų, pajamų ir išlaidų statistinės ataskaitos ŠVF-01 (metinės), Ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą vykdančios švietimo įstaigos lėšų, pajamų ir išlaidų statistinės ataskaitos ŠVF-02 (metinės), Bendrojo ugdymo mokyklos lėšų, pajamų ir išlaidų statistinės ataskaitos ŠVF-03 (metinės) statistinių formuliarų patvirtinimo 2019 11 14 Nr. DI-239

2019-18341 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos įsakymas dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. B1-756 „Dėl tam tikrų gyvūninių produktų tiekimo rinkai apribojimo“ pakeitimo 2019 11 15 Nr. B1-792

IX skyrius
KOLEGIALIŲ INSTITUCIJŲ NORMINIAI TEISĖS AKTAI

2019-18349 Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisijos nutarimas dėl kilnojamųjų kultūros vertybių, registruotų Kultūros vertybių registre kaip nekilnojamos, duomenų tikslinimo ir kilnojamųjų daiktų, turinčių kultūrinę vertę, įrašymo į Kultūros vertybių registrą 2019 11 15 Nr. N-3

2019-18348 Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisijos sprendimas dėl Lietuvos Respublikos savivaldybių finansinių paskatų kultūros paveldo objektų valdytojams 2019 11 15 Nr. S-9(6.2-237)

2019-18333 Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos nario įgaliojimų nutrūkimo prieš terminą ir šios savivaldybės tarybos nario mandato naujam savivaldybės tarybos nariui pripažinimo 2019 11 12 Nr. Sp-413

2019-18360 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl akcinės bendrovės „Achema“ 2020 metų elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo 2019 11 15 Nr. O3E-716

2019-18361 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl akcinės bendrovės „Akmenės cementas“ 2020 metų elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo 2019 11 15 Nr. O3E-717

2019-18362 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl UAB GET Baltic Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamento derinimo 2019 11 15 Nr. O3E-718

2019-18363 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo kainų tvirtinimo 2019 11 15 Nr. O3E-719

2019-18364 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl AB agrofirmos „Josvainiai“ gamtinių dujų skirstymo veiklos pajamų viršutinės ribos 2020 metams koregavimo 2019 11 15 Nr. O3E-720

2019-18365 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo kainų 2020 metams tvirtinimo 2019 11 15 Nr. O3E-724

2019-18366 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl suskystintų gamtinių dujų perkrovos paslaugos kainos 2020 metams 2019 11 15 Nr. O3E-725

2019-18367 UAB „Plungės šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo 2019 11 15 Nr. O3E-727

2019-18368 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 2019 11 15 Nr. O3E-728

2019-18369 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl uždarosios akcinės bendrovės „Dainavos elektra“ 2020 metų elektros energijos kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo 2019 11 15 Nr. O3E-729

2019-18370 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl UAB „Pakruojo vandentiekis“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo 2019 11 15 Nr. O3E-731

2019-18371 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl UAB „Kaišiadorių šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo 2019 11 15 Nr. O3E-733

2019-18372 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl UAB „Vilkaviškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų 2019 11 15 Nr. O3E-735

2019-18373 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 2019 11 15 Nr. O3E-744

2019-18374 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo 2019 11 15 Nr. O3E-750

2019-18375 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl akcinės bendrovės „Lifosa“ 2020 metų elektros energijos persiuntimo paslaugų kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo 2019 11 15 Nr. O3E-751

2019-18376 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Heat Lietuva“ gamtinių dujų skirstymo veiklos pajamų viršutinės ribos nustatymo 2020–2024 metams 2019 11 15 Nr. O3E-753

 

7 EUR / mėn. x = 84 EUR

Teismų praktika

Teisėkūros žinios, 2019-11-13, Nr. 91

KONSTITUCINIO TEISMO NUTARIMAS; ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2019-11-09, Nr. 90

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2019-11-06, Nr. 89

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS

Teisėkūros žinios, 2019-11-02, Nr. 88

KONSTITUCINIO TEISMO NUTARIMAS; ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2019-10-30, Nr. 87

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Visi