Teisėkūros žinios - Naujo numerio turinys

Naujausio numerio turinys

Teisėkūros žinios – du kartus per savaitę (trečiadieniais ir šeštadieniais) leidžiamas Lietuvos teisės aktų elektroninis leidinys pdf, epub ir docx formatais, kurį patogu saugoti ir lengvai bet kada skaityti mobiliajame telefone, nešiojamame arba asmeniniame kompiuteryje.

Leidinys „Teisėkūros žinios“ tęsia ilgametę oficialaus leidinio „Valstybės žinios“ tradiciją – teisės aktų skelbimo pagal jų viršenybę (hierarchiją) struktūra (nuo Konstitucinio įstatymo, sutarties, nutarimo, nutarties iki įsakymo), kurią sudaro IX skyriai. Leidinyje prie kiekvieno dokumento yra pateikti pagrindiniai akto rekvizitai ir hipernuoroda į pirminį šaltinį, t. y. į Teisės aktų registre paskelbtą dokumentą.

Informaciniams skelbimams skelbti sukurtas X skyrius, kuriame skelbiama viešoji informacija apie aukcionus, žemę, būstą, kuro pirkimą ir kt.

Naujausiame numeryje (Nr. 85, 2020-10-24)

I skyrius
LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

2020-21839 Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 5 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 10 15 Nr. XIII-3333

IV skyrius
RESPUBLIKOS PREZIDENTO DEKRETAI

2020-21742 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl Lietuvos Respublikos nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro diplomatinio rango suteikimo Marijui Gudynui 2020 10 20 Nr. 1K-420

2020-21743 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl Egidijaus Meilūno atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Airijoje pareigų 2020 10 20 Nr. 1K-421

2020-21744 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Rusijos Federacijoje Eitvydo Bajarūno skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Uzbekistano Respublikai 2020 10 20 Nr. 1K-422

2020-21746 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl Marijaus Gudyno skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Airijoje 2020 10 20 Nr. 1K-423

2020-21720 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl Šiaulių apygardos teismo teisėjo atleidimo 2020 10 20 Nr. 1K-424

2020-21719 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl kreipimosi į Teisėjų tarybą 2020 10 20 Nr. 1K-425

V skyrius
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

2020-21729 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymo Nr. IX-2395 4, 5, 8 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 2020 10 14 Nr. 1135

2020-21730 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl lėšų, gaunamų pagal 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo, naudojimo 2020 10 14 Nr. 1136

2020-21731 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metų minėjimo 2021 metais plano patvirtinimo 2020 10 14 Nr. 1137

2020-21732 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 309 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 14 Nr. 1138

2020-21733 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 487 „Dėl Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 2020 10 14 Nr. 1139

2020-21734 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 903 „Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo 2020 10 14 Nr. 1140

2020-21735 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gegužės 25 d. nutarimo Nr. 602 „Dėl atlyginimo už duomenų teikimą iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkomų registrų ir informacinės sistemos nustatymo“ pakeitimo 2020 10 14 Nr. 1141

2020-21736 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl Ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 14 Nr. 1142

2020-21737 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“ pakeitimo 2020 10 14 Nr. 1143

2020-21738 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 3 d. nutarimo Nr. 27 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo ir valstybinių duomenų centrų valdymo srityse“ pakeitimo 2020 10 14 Nr. 1144

2020-21739 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo 2020 10 14 Nr. 1145

2020-21740 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 14 Nr. 1146

2020-21741 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1656 „Dėl Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų ir Dalinio darbo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 14 Nr. 1147

2020-21785 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimo Nr. 924 „Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo 2020 10 14 Nr. 1125

2020-21813 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. 76 „Dėl viešosios įstaigos „Europos parkas“ vykdomos muziejaus veiklos pripažinimo valstybei svarbiu kultūriniu projektu“ pakeitimo 2020 10 14 Nr. 1148

2020-21819 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 200 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymą“ pakeitimo 2020 10 14 Nr. 1150

2020-21822 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį 2020 10 14 Nr. 1151

2020-21826 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį 2020 10 14 Nr. 1152

2020-21943 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 558 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 2020 10 14 Nr. 1157

2020-21944 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo“ pakeitimo 2020 10 14 Nr. 1158

2020-21850 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 11 d. nutarimo Nr. 928 „Dėl asmenų perkėlimo iš Venesuelos Bolivaro Respublikos į Lietuvos Respubliką“ pakeitimo 2020 10 21 Nr. 1153

2020-21853 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl lėšų skyrimo 2020 10 21 Nr. 1154

2020-21854 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1396 „Dėl Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės narių paskyrimo“ pakeitimo 2020 10 21 Nr. 1155

2020-21933 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl valstybės nekilnojamojo ir kito materialiojo turto perdavimo Druskininkų savivaldybės nuosavybėn 2020 10 21 Nr. 1156

2020-21945 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl karantino kai kurių savivaldybių teritorijose paskelbimo 2020 10 21 Nr. 1159

2020-21947 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo 2020 10 21 Nr. 1160

2020-21948 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 7 d. nutarimo Nr. 1069 „Dėl karantino Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo 2020 10 21 Nr. 1161

2020-21949 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Vyriausybės kultūros ir meno premijų komisijos sudėties 2020 10 21 Nr. 1162

2020-21951 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 772 „Dėl Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 21 Nr. 1163

2020-21955 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn 2020 10 21 Nr. 1164

VIII skyrius
MINISTRŲ, VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ, KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ VADOVŲ NORMINIAI TEISĖS AKTAI

2020-21794 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.1-APVA-V-012 priemonę „Vandens telkinių būklės gerinimas“ 2020 10 21 Nr. D1-641

2020-21935 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Modernizavimo fondo projektų atrankos komisijos personalinės sudėties patvirtinimo 2020 10 22 Nr. D1-642

2020-21942 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinės sistemos steigimo, topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinės sistemos nuostatų ir topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo 2020 10 22 Nr. D1-643

2020-21973 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. D1-805 „Dėl Lietuvos informatikos, ryšių ir elektronikos bendrijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programos tvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 22 Nr. D1-644

2020-21975 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-225 „Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką, tiekimo rinkai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 22 Nr. D1-645

2020-21979 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. 05.5.1-APVA-V-018-01-0020, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonę „Biologinės įvairovės apsauga“ 2020 10 22 Nr. D1-646

2020-21753 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 16 Nr. 4-893

2020-21752 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2018 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. 4-241 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 20 Nr.  4-904

2020-21751 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2018 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 4-250 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-852 „Inostartas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 20 Nr.  4-905

2020-21750 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 4-388 „Dėl Priemonės „Turizmo inovacijos“ taikymo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 20 Nr. 4-906

2020-21961 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas dėl Pritarimų branduolinės energetikos objekto sanitarinės apsaugos zonoje vykdyti kitą įstatymų leidžiamą veiklą gavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2020 10 21 Nr. 1-345/V-2322/22.3-200

2020-21980 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas dėl viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros naftos produktų valstybės atsargų kaupimo ir tvarkymo paslaugų tarifų patvirtinimo 2020 10 22 Nr. 1-347

2020-21758 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas dėl uždarosios akcinės bendrovės Valstybės investicijų valdymo agentūros stebėtojų tarybos nario atšaukimo 2020 10 13 Nr. 1K-331

2020-21756 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas dėl uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros stebėtojų tarybos nario atšaukimo 2020 10 13 Nr. 1K-332

2020-21931 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas dėl finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 1K-040 „Dėl Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 16 Nr. 1K-337

2020-21754 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas dėl uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“ valdybos nario atšaukimo 2020 10 19 Nr. 1K-339

2020-21755 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas dėl uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“ valdybos 2020 10 19 Nr. 1K-340

2020-21757 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas dėl uždarosios akcinės bendrovės Valstybės investicijų valdymo agentūros stebėtojų tarybos 2020 10 19 Nr. 1K-341

2020-21932 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas dėl finansų ministro 2004 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 1K-123 „Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 40 straipsnio 2 dalies ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 15 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo taisyklių“ pakeitimo 2020 10 19 Nr. 1K-338

2020-21983 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas dėl finansų ministro 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 1K-344 „Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 21 Nr. 1K-342

2020-21846 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymas dėl krašto apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-794 „Dėl Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų ir struktūros tvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 21 Nr. V-842

2020-21707 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl kultūros ministro 2020 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. ĮV-1028 „Dėl kultūros įstaigų veiklos ir kultūros paslaugų teikimo rekomendacijų ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 19 Nr. IV-1279

2020-21708 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo 2020 10 19 Nr. IV-1281

2020-21941 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl kultūros ministro 2018 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. ĮV-739 „Dėl regioninių kultūros tarybų sudarymo“ pakeitimo 2020 10 21 Nr. IV-1285

2020-21971 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl kultūros objektų įrašymo į kultūros vertybių registrą 2020 10 22 Nr. IV-1295

2020-21710 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Projekto, skirto akredituotos socialinės priežiūros teikimui savivaldybėse stebėti ir socialinių paslaugų įstaigoms konsultuoti akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugų organizavimo ir teikimo klausimais, atrankos konkurso organizavimo 2020 metais nuostatų patvirtinimo 2020 10 20 Nr. A1-1002

2020-21711 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. A1-364 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 20 Nr. A1-1004

2020-21787 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 21 Nr. A1-1008

2020-21800 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. A1-494 „Dėl pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, nukentėjusioms nuo koronaviruso COVID-19 sukeltų pasekmių, subsidijomis teikimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 21 Nr. A1-1011

2020-21849 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų konsultacinėms paslaugoms, teikiamoms telefonu (nuotoliniu būdu) vyrams, išgyvenantiems emocines ir psichologines krizes, stiprinti 2021 metais, atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo 2020 10 21 Nr. A1-1012

2020-21851 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. A1-14 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 21 Nr. A1-1015

2020-21936 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. A1-770 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionalinio tikslo „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“ 4 veiksmo „Paslaugų teikimas prieglobsčio prašytojams“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. pmif-1.1.4-K-02 patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 22 Nr. A1-1024

2020-21937 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. A1-889 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2018–2021 metams priemonėms įgyvendinti 2021 metais, atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 22 Nr. A1-1027

2020-21713 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 3-453/D1-549 „Dėl Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 13 Nr. 3-620/D1-625

2020-21926 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 3-403(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.2.1-CPVA-V-523 priemonės „Atvirų duomenų sąveikumas ir optimizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 22 Nr. 3-632

2020-21927 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. 3-196 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-527 priemonės „Lietuvių kalba informacinėse technologijose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 22 Nr. 3-633

2020-21928 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. 3-392(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-528 priemonės „Intelektinės transporto paslaugos ir taikomieji sprendimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 22 Nr. 3-634

2020-21929 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 3-322(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.2.2-CPVA-V-524 priemonės „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 22 Nr. 3-635

2020-21934 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl Burinių jachtų techninių apžiūrų atlikimo ir juridinių asmenų, kitų organizacijų ir jų padalinių, siekiančių atlikti burinių jachtų technines apžiūras, atestavimo tvarkos patvirtinimo 2020 10 22 Nr. 3-639

2020-21706 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Neatlygintinos kraujo donorystės propagavimo 2021–2025 metų programos patvirtinimo 2020 10 19 Nr. V-2297

2020-21714 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Savižudybių prevencijos mokymų instruktorių veiklos ir bazinių savižudybių prevencijos mokymų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2020 10 19 Nr. V-2298

2020-21778 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. V-546 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis įsigyjamų imuninių vaistinių preparatų užsakymo ir jų panaudojimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atliekančiose skiepijimo procedūras, kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 21 Nr. V-2303

2020-21780 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 21 Nr. V-2305

2020-21796 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1085 "Dėl Vidaus ligų profilio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 21 Nr. V-2319

2020-21952 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 22 Nr. V-2328

2020-21953 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-390 „Dėl tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 22 Nr. V-2329

2020-21956 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Sveikos mitybos ir sveikatinamojo fizinio aktyvumo skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2020 10 22 Nr. V-2330

2020-21957 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-239 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų“ pakeitimo 2020 10 22 Nr. V-2331

2020-21959 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-232 "Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 22 Nr. V-2333

2020-21709 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl Galutinio valstybės finansuojamų pirmosios pakopos studijų vietų, į kurias 2020 metais priimti studentai, skaičiaus pasiskirstymo Mykolo Romerio universitetui pagal studijų krypčių grupes patvirtinimo 2020 10 20 Nr. V-1599

2020-21842 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. V-1016 „Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą“ pakeitimo 2020 10 21 Nr. V-1614

2020-21843 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. V-1095 „Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su inventoriaus ir įrangos įsigijimu“ pakeitimo 2020 10 21 Nr. V-1615

2020-21930 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-945 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.2-ESFA-V-710 priemonės „Stebėsenos, išorinio vertinimo stiprinimas ir kvalifikacijų pripažinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 22 Nr. V-1616

2020-21747 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas dėl darbo grupės sudarymo nuo holokausto nukentėjusių asmenų teisių apsaugos ir atminimo išsaugojimo klausimams nagrinėti 2020 10 20 Nr. 1R-336

2020-21962 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas dėl teisingumo ministro 2019 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 1R-6 „Dėl Pataisos pareigūnų pareigybių poreikio nustatymo metodikos ir Pataisos pareigūnų rengimo ir tarnybos organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 22 Nr. 1R-340

2020-21963 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas dėl teisingumo ministro 2002 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. 111 „Dėl Teisinio darbo stažo pripažinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 22 Nr. 1R-341

2020-21788 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės neatkūrimo 2020 10 21 Nr. 1V-1070

2020-21793 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo įgijus kitos valstybės pilietybę 2020 10 21 Nr. 1V-1071

2020-21795 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės neatkūrimo 2020 10 21 Nr. 1V-1072

2020-21680 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. 3D-426 „Dėl Laikinosios valstybės pagalbos galvijų laikytojams mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 19 Nr. 3D-712

2020-21776 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2020 metų, patvirtinimo 2020 10 21 Nr. 3D-714

2020-21759 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ įgyvendinimo taisyklių, skirtų elektroninėms komunikacijos priemonėms, patvirtinimo 2020 10 21 Nr. 3D-715

2020-21777 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 21 Nr. 3D-716

2020-21838 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2016 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos srities „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugų teikimo išlaidų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 21 Nr. 3D-717

2020-21844 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl Laikinosios valstybės pagalbos paukštienos perdirbimo įmonėms, susiduriančioms su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 viruso protrūkio, administravimo taisyklių patvirtinimo 2020 10 21 Nr. 3D-718

2020-21845 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl nacionalinių prioritetų nustatymo siekiant tausaus augalų apsaugos produktų naudojimo darbo grupės sudarymo 2020 10 21 Nr. 3D-719

2020-21847 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2020 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. 3D-121 „Dėl Europos inovacijų partnerystės veiklos grupių steigimo, jų projektų galimybių studijų rengimo ir vertinimo taisyklių, taikomų nuo 2020 metų, patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 21 Nr. 3D-720

2020-21965 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 3D-26 „Dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir viešosios paramos didžiausiųjų metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones ir veiklos sritis 2020 metais, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 22 Nr. 3D-722

2020-21966 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 3D-25 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones priėmimo 2020 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 22 Nr. 3D-723

2020-21968 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2008 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-658 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 22 Nr. 3D-724

2020-21856 Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos įsakymas dėl asmenų aptarnavimo Aplinkos apsaugos departamente prie Aplinkos ministerijos 2020 10 20 Nr. AD1-321

2020-21728 Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. 2V-98 (1.4) „Dėl Jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 20 Nr. 2V-200 (1.4)

2020-21986 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. V-132 „Dėl Administracinės paslaugos Nr.07 „DSS žinių tikrinimas VDI ir šį faktą patvirtinančių duomenų pateikimas“ teikimo aprašymo ir schemos patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 22 Nr. EV-290

2020-21786 Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos įsakymas dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Marijampolės savivaldybei 2020 10 21 Nr. 1P-297-(1.3 E.)

2020-21972 Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos įsakymas dėl Valstybinės kitos paskirties žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Klaipėdos miesto savivaldybei 2020 10 22 Nr. 1P-302-(1.3 E.)

2020-21974 Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos įsakymas dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Marijampolės savivaldybei 2020 10 22 Nr. 1P-303-(1.3 E.)

2020-21783 Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. V-298 „Dėl Dokumentų, suteikiančių teisę dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams, išdavimo, pratęsimo ir panaikinimo, prašymų išduoti tokius dokumentus netenkinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 20 Nr. V-411

2020-21705 Valstybinė ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymas dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1K-50 „Dėl Ortopedijos įmonių paraiškų sudaryti sutartį vertinimo ir informacijos apie šių paraiškų teikimą ir vertinimą viešinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 19 Nr. 1K-299

2020-21791 Valstybinė ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymas dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 20 Nr. 1K-301

2020-21792 Valstybinė ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymas dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2008 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1K-73 „Dėl Skubios konsultacinės ir specializuotos skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos paslaugų teikimo ataskaitos formos tvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 21 Nr. 1K-304

2020-21960 Valstybinė ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymas dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2007 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 1K-87 „Dėl bazinio mokėjimo už pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas ataskaitos formos tvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 22 Nr. 1K-307

2020-21985 Valstybinė ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymas dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1K-373 "Dėl Žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui pripažinimo mažareikšme tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 22 Nr. 1K-308

2020-21987 Valstybinė ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymas dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 1K-86 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų ataskaitos formos patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 22 Nr. 1K-309

2020-21721 Valstybinė mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įsakymas dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. VA-57 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 straipsnio įgyvendinimo“ pakeitimo 2020 10 20 Nr. VA-72

2020-21760 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos įsakymas dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1V-153 „Dėl Prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 14 Nr. 1V-176

2020-21761 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos įsakymas dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1V-152 „Dėl Deklaracijos apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) (kai statybą numatyta užbaigti etapais) statybos užbaigimą / statinio (-ių) jo (jų) dalies (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 14 Nr. 1V-177

2020-21715 Valstybinė vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos įsakymas dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2019 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. (1.72E)1A-870 „Dėl Vardinių ir būtinųjų vaistinių preparatų įrašymo į vaistinių preparatų sąrašą prašymo formos patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 19 Nr. (1.72E)1A-1468

2020-21981 Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos įsakymas dėl Prieigos suteikimo elektroninėms pirminio žvejybos produktų pardavimo pažymoms, perėmimo deklaracijoms, važtos dokumentams pildyti ir informacijai apie žuvininkystės produktų atsekamumą pateikti žuvininkystės duomenų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo 2019 05 16 Nr. V1-70

2020-21982 Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos įsakymas dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V1-173 „Dėl popierinių žvejybos žurnalų, žvejybos produktų iškrovimo bei perkrovimo deklaracijų ir Baltijos jūros priekrantės žvejybos žurnalo išdavimo bei duomenų pateikimo tvarkos“ pakeitimo 2019 06 18 Nr. V1-76

2020-21978 Lietuvos transporto saugos administracijos įsakymas dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. V-14 „Dėl Vidaus vandenų transporto specialistų kvalifikacijos ir motorinių pramoginių laivų laivavedžių kompetencijos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 22 Nr. 2BE-340

2020-21781 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento įsakymas dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. Nr. T1-25 įsakymo „Dėl Ūkio subjektų veiklos, susijusios su alkoholio produktais, tabaku, tabako gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais, patikrinimų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 21 Nr. T1-101

2020-21782 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento įsakymas dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2020 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. T1-3 „Dėl Ūkio subjektų veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir juridinių asmenų, vykdančių veiklą su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis, patikrinimų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 21 Nr. T1-102

2020-21817 Panevėžio apylinkės teismo įsakymas dėl Pasvalio rajono apylinkės teismo pirmininko 2016 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. V-104-(1.3.) „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Pasvalio rajono apylinkės teisme taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 2020 10 20 Nr. TV-287

2020-21840 Panevėžio apylinkės teismo įsakymas dėl Rokiškio rajono apylinkės teismo pirmininko 2014 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. VK-28 „Dėl atsiskaitymų už dokumentų kopijų darymą ir kitas paslaugas“ pripažinimo netekusiu galios 2020 10 20 Nr. TV-288

2020-21841 Panevėžio apylinkės teismo įsakymas dėl Pasvalio rajono apylinkės teismo pirmininko 2014 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. V-75-(1.3.) „Dėl Susipažinimo su bylų medžiaga, kopijų, nuorašų ir išrašų darymo Pasvalio rajono apylinkės teisme taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 2020 10 20 Nr. TV-289

2020-21939 Studijų kokybės vertinimo centro įsakymas dėl Aukštųjų mokyklų vertinimo komisijos nuostatų, patvirtintų Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2020 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-2, pakeitimo 2020 10 20 Nr. V-82

2020-21812 Studijų kokybės vertinimo centro įsakymas dėl krypties studijų akreditavimo 2020 10 21 Nr. SV6-9

2020-21938 Studijų kokybės vertinimo centro įsakymas dėl krypties studijų akreditavimo 2020 10 21 Nr. SV6-8

2020-21969 Tauragės apylinkės teismo įsakymas dėl Tauragės apylinkės teismo asmenų aptarnavimo, jų prašymų ir skundų nagrinėjimo Tauragės apylinkės teisme taisyklių papildymo 22(3) punktu, 50.1-50.8 ir 51 punktų pakeitimo, 50.9 punkto pripažinimo netekusiu galios 2020 10 21 Nr. I-216

2020-21925 Valstybės tarnybos departamento įsakymas dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 27V-112 „Dėl Įstaigos vadovo kvalifikacijos vertinimo, taikant 360 laipsnių kompetencijų vertinimą, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 21 Nr. 27V-126

2020-21814 VĮ Registrų centro įsakymas dėl Centrinės hipotekos įstaigos direktoriaus 2015 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. B1-169 „Dėl Sutarčių registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 21 Nr. NVE-190 (1.3 E)

IX skyrius
KOLEGIALIŲ INSTITUCIJŲ NORMINIAI TEISĖS AKTAI

2020-21958 Privatizavimo komisijos sprendimas dėl pritarimo privatizavimo objekto privatizavimo programos projektui 2020 10 21 Nr. 2V-5(753)

2020-21716 Teisėjų tarybos nutarimas dėl Teisėjų tarybos 2013 m. birželio 20 d. nutarimo Nr. 13P-74-(7.1.2) „Dėl Su teismo proceso bylomis susijusių elektroninių duomenų teismuose tvarkymo, įtraukimo į apskaitą ir saugojimo naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 16 Nr. 13P-94-(7.1.2)

2020-21717 Teisėjų tarybos nutarimas dėl Teisėjų tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 13P-155-(7.1.2) „Dėl Lietuvos Respublikos teismų procesinių dokumentų tvarkymo ir apskaitos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 16 Nr. 13P-96-(7.1.2)

 

7 EUR / mėn. x = 84 EUR

Teismų praktika

Teisėkūros žinios, 2020-10-24, Nr. 85

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2020-10-21, Nr. 84

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2020-10-17, Nr. 83

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2020-10-14, Nr. 82

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2020-10-10, Nr. 81

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Visi