Teisėkūros žinios - Naujo numerio turinys

Naujausio numerio turinys

Teisėkūros žinios – du kartus per savaitę (trečiadieniais ir šeštadieniais) leidžiamas Lietuvos teisės aktų elektroninis leidinys pdf, epub ir docx formatais, kurį patogu saugoti ir lengvai bet kada skaityti mobiliajame telefone, nešiojamame arba asmeniniame kompiuteryje.

Leidinys „Teisėkūros žinios“ tęsia ilgametę oficialaus leidinio „Valstybės žinios“ tradiciją – teisės aktų skelbimo pagal jų viršenybę (hierarchiją) struktūra (nuo Konstitucinio įstatymo, sutarties, nutarimo, nutarties iki įsakymo), kurią sudaro IX skyriai. Leidinyje prie kiekvieno dokumento yra pateikti pagrindiniai akto rekvizitai ir hipernuoroda į pirminį šaltinį, t. y. į Teisės aktų registre paskelbtą dokumentą.

Informaciniams skelbimams skelbti sukurtas X skyrius, kuriame skelbiama viešoji informacija apie aukcionus, žemę, būstą, kuro pirkimą ir kt.

Naujausiame numeryje (Nr. 7, 2021-01-23)

I skyrius
LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

2021-00837 Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 17 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2021 01 12 Nr. XIV-160

2021-00838 Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 59 ir 65 straipsnių pakeitimo įstatymas įstatymas 2021 01 12 Nr. XIV-161

2021-00904 Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1012 23, 28, 45, 65, 91, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas įstatymas 2021 01 12 Nr. XIV-157

2021-00840 Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 10 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2021 01 14 Nr. XIV-165

2021-00841 Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 35 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymas įstatymas 2021 01 14 Nr. XIV-172

2021-00842 Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 straipsnių, III skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 9-1 straipsniu įstatymas įstatymas 2021 01 14 Nr. XIV-173

2021-00905 Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos pareiškimų pagal Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą 2021 01 14 Nr. XIV-164

2021-00908 Lietuvos Respublikos pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymas įstatymas 2021 01 14 Nr. XIV-169

2021-00909 Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 1, 2, 3 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 5-1 straipsniu ir priedu įstatymas įstatymas 2021 01 14 Nr. XIV-170

2021-00911 Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 1, 2, 23 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas įstatymas 2021 01 14 Nr. XIV-171

IV skyrius
RESPUBLIKOS PREZIDENTO DEKRETAI

2021-00843 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl įgaliojimų suteikimo Simonui Šatūnui 2021 01 19 Nr. 1K-493

2021-00903 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl kreipimosi į Teisėjų tarybą 2021 01 20 Nr. 1K-494

V skyrius
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

2021-00784 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 5 d. nutarimo Nr. 85 „Dėl Aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 01 13 Nr. 25

2021-00785 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Komisijos Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos tinklais darbui sinchroniniu režimu įgyvendinimo, elektros energetikos sistemos patikimo veikimo stiprinimo ir būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių, taikymo klausimams koordinuoti sudarymo 2021 01 13 Nr. 26

2021-00906 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymo Nr. I-996 4, 5, 6, 10, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-5069 2021 01 20 Nr. 28

2021-00855 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo 2021 01 20 Nr. 29

2021-01022 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl lėšų skyrimo iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo 2021 01 20 Nr. 27

2021-00999 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos vienkartinės išmokos socialinio draudimo pensijų ir šalpos išmokų gavėjams įstatymo Nr. XIII-2886 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-5149 2021 01 20 Nr. 30

2021-01000 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. 285 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2021 01 20 Nr. 31

2021-01001 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. liepos 5 d. nutarimo Nr. 576 „Dėl Ilgalaikio darbo išmokų fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2021 01 20 Nr. 32

2021-01003 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2021 01 20 Nr. 33

2021-01004 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. 1037 „Dėl Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo dalyvių, pensijų kaupimo ir pensijų išmokų sutarčių registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2021 01 20 Nr. 34

2021-01013 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų perdavimo patikėjimo teise valstybės įmonei Valstybinių miškų urėdijai 2021 01 20 Nr. 35

2021-01016 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Juozo Zikaro metų minėjimo 2021 metais plano patvirtinimo 2021 01 20 Nr. 36

2021-01017 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto, valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto nuomos“ pakeitimo 2021 01 20 Nr. 37

2021-01042 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. balandžio 8 d. nutarimo Nr. 259 „Dėl viceministrų skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo 2021 01 20 Nr. 38

VIII skyrius
MINISTRŲ, VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ, KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ VADOVŲ NORMINIAI TEISĖS AKTAI

2021-00791 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 23 d. įsakymą Nr. D1-775 „Dėl darbo grupės Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos įgyvendinimo klausimams nagrinėti sudarymo“ pakeitimo 2021 01 18 Nr. D1-28

2021-00765 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas dėl Nuo COVID-19 nukentėjusios savarankiškos įmonės subsidijos paraiškos formos patvirtinimo 2021 01 19 Nr. 4-42

2021-00766 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Tiesioginės COVID-19 paskolos“ schemos patvirtinimo 2021 01 19 Nr. 4-45

2021-01040 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2016 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 4-532 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo 2021 01 21 Nr. 4-50

2021-01041 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2016 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 4-611 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-IVG-T-813 „Kompetencijų vaučeris“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 01 21 Nr. 4-51

2021-01014 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 01 20 Nr. 1K-16

2021-01055 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas dėl uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“ valdybos nario atšaukimo 2021 01 21 Nr. 1K-18

2021-01008 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymas dėl Krašto apsaugos ministro 2015 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. V-461 „Dėl Techninių kibernetinio saugumo priemonių diegimo ir valdymo valstybės informaciniuose ištekliuose ir ypatingos svarbos informacinėje infrastruktūroje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 01 20 Nr. V-38

2021-00835 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas COVID-19 pandemijos metu, subsidijomis teikimo aprašo patvirtinimo 2021 01 19 Nr. A1-47

2021-00836 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ pertvarkymo į biudžetinę įstaigą 2021 01 19 Nr. A1-51

2021-00899 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo 2021 01 20 Nr. A1-53

2021-00832 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-141 „Dėl Valstybės valdymo institucijų, įstaigų, savivaldybių ir kitų asmenų pasirengimo gripo pandemijai planų (priemonių planų) rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo 2021 01 19 Nr. V-100

2021-00780 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. V-35 „Dėl panašaus gydomojo poveikio vaistinių preparatų VIII krešėjimo faktorių ir IX krešėjimo faktorių grupės ir ekvivalentinių dozių jų bazinei kainai apskaičiuoti patvirtinimo“ pakeitimo 2021 01 19 Nr. V-98

2021-00886 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų neformaliajam vaikų švietimui, 2021 metais paskirstymo pagal savivaldybes, patvirtinimo 2021 01 20 Nr. V-100

2021-00881 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl Mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimo plano 2021 metams patvirtinimo ir projekto darbo grupės mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimo plano 2021 metams veikloms įgyvendinti sudarymo 2021 01 20 Nr. V-85

2021-00882 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl Kultūros studijų krypties aprašo patvirtinimo 2021 01 20 Nr. V-86

2021-00883 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl 2021 metų bendrojo priėmimo į formaliojo profesinio mokymo programas terminų patvirtinimo 2021 01 20 Nr. V-89

2021-00885 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl įgaliojimo Vilniaus kolegijai išduoti diplomų, diplomų priedėlių dublikatus asmenims, baigusiems studijas Vilniaus kooperacijos kolegijoje 2021 01 20 Nr. V-98

2021-01015 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas dėl teisingumo ministro 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. 1R-289 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro leidimų užsieniečiams išimtiniu atveju atvykti į Lietuvos Respubliką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 01 21 Nr. 1R-17

2021-00797 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2016 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 3D-82 „Dėl Valstybės įmonei Valstybės žemės fondui skiriamų lėšų, gautų už parduotus valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypus, pervedimo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 01 19 Nr. 3D-33

2021-00847 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl bendram naudojimui skiriamų žvejybos galimybių Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje 2021 metais 2021 01 19 Nr. 3D-35

2021-00898 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 3D-821 „Dėl Fondų fondo „KPP finansinių priemonių fondas“, skirto Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos lėšomis įgyvendinamoms finansinėms priemonėms administruoti, valdytojo skyrimo ir finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 01 20 Nr. 3D-40

2021-00916 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl 2020 m. susietosios paramos už daržovių auginimą uždarajame grunte mokėjimo 2021 01 20 Nr. 3D-41

2021-01010 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 3D-166 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2021 01 21 Nr. 3D-42

2021-01049 Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įsakymas dėl Prašymų išrašyti elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemones teikimo Asmens dokumentų išrašymo centrui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo 2021 01 21 Nr. 1-5

2021-00897 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos įsakymas dėl Sąlygų, kurioms esant gali būti pratęsiamas leidimas vaikų iki trejų metų turinčioms nuteistosioms motinoms gyventi ne pataisos namų teritorijoje, patvirtinimo 2021 01 20 Nr. V-20

2021-00828 Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos įsakymas dėl Kino projektų vertinimo ekspertų komisijų nuostatų patvirtinimo 2021 01 18 Nr. V-2

2021-00996 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo 2021 01 14 Nr. EV-13

2021-00900 Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įsakymas dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1B-351 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo 2021 01 19 Nr. 1B-27

2021-00880 Valstybinė mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įsakymas dėl Savarankiškai dirbančių asmenų, pripažintų nukentėjusiais nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato ūkinės veiklos apribojimus, sąrašo sudarymo kriterijų tvarkos aprašo patvirtinimo 2021 01 20 Nr. VA-3

2021-01068 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus, Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus ir Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. V-401/EV-281/V-395 „Dėl informacijos apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius pateikimo“ pakeitimo 2021 01 21 Nr. V-26/EV-19/V-32

2021-00839 Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos įsakymas dėl vidutinių 2020 metų žvejybos produktų pirminio pardavimo kainų nustatymo 2021 01 18 Nr. V1-8

2021-00778 Lietuvos buriuotojų sąjungos įsakymas dėl Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidento 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 79 „Dėl Dokumentų pateikimo Lietuvos buriuotojų sąjungai ir burinių jachtų laivavedžių diplomų, liudijimų ir pažymėjimų išdavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 12 08 Nr. 22

2021-01038 Lietuvos buriuotojų sąjungos įsakymas dėl Lietuvos buriuotojų sąjungos Prezidento 2020 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 20 „Dėl Lietuvos buriuotojų sąjungos Prezidento 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 77 „Dėl Burinės jachtos laivavedžio stažo registravimo tvarkos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo 2021 01 21 Nr. 3

2021-00895 Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūros įsakymas dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. I-288 „Dėl baudžiamojo proceso dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo 2021 01 19 Nr. I-12

2021-00851 Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos įsakymas dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2019 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-240 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos informacinių sistemų saugos dokumentų patvirtinimo“ pakeitimo 2021 01 13 Nr. (1.9E)1V-51

2021-00853 Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos įsakymas dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos elektroninių paslaugų informacinės sistemos likvidavimo, Operatorių tinklų informacinės sistemos ir Periodinių ataskaitų teikimo informacinės sistemos steigimo ir jų nuostatų patvirtinimo 2021 01 14 Nr. (1.9E)1V-52

2021-00821 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įsakymas dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos mokymų proceso koncepcijos patvirtinimo 2021 01 19 Nr. 2-24

2021-00795 Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos įsakymas dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos oficialaus įspėjimo taikymo tvarkos aprašo patvirtininmo 2020 07 17 Nr. V-279

2021-00788 Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos įsakymas dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus 2020 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. V-279 ,,Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos oficialaus įspėjimo taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 01 18 Nr. V-37

2021-01067 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus 2003 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 3R-32 „Dėl Lietuvos Respublikos patentų registro duomenų ir duomenų apie Europos patentų išplėtimą (įsigaliojimą) Lietuvos Respublikoje skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 01 21 Nr. 3R-7

2021-00850 Lietuvos statistikos departamento įsakymas dėl Teisinių paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-02 (kas 2 metai), Apskaitos, buhalterijos, audito ir mokesčių konsultacijų paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-03 (kas 2 metai) ir Valdymo konsultacijų paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-04 (kas 2 metai) statistinių formuliarų patvirtinimo 2021 01 19 Nr. DI-23

2021-00884 Studijų kokybės vertinimo centro įsakymas dėl krypties studijų akreditavimo 2021 01 19 Nr. SV6-2

2021-00830 Viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūros įsakymas dėl orlaivių išregistravimo iš Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro 2021 01 19 Nr. 2-9

IX skyrius
KOLEGIALIŲ INSTITUCIJŲ NORMINIAI TEISĖS AKTAI

2021-00820 Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas dėl Apylinkės rinkimų komisijos protokolų pildymo naudojant „Rinkimų vedlį“, balsų ir pirmumo balsų skaičiavimo, rinkimų biuletenių ir kitų dokumentų pateikimo apygardos (savivaldybių) rinkimų komisijai tvarkos aprašo ir Pirmumo balsų perskaičiavimo tvarkos aprašo bei Balsų skaičiavimo protokolų formų patvirtinimo 2018 12 18 Nr. Sp-211

2021-00803 Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas dėl Išankstinio balsavimo organizavimo ir vykdymo užsienyje esančiuose tarptautinių operacijų kariniuose vienetuose (rajonuose) tvarkos aprašo patvirtinimo 2019 01 24 Nr. Sp-42

2021-00815 Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas dėl Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos vyriausiojoje rinkimų komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo 2019 02 07 Nr. Sp-73

2021-00844 Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas dėl Politinių partijų, visuomeninių rinkimų komitetų ir kandidatų pareiškinių dokumentų pateikimo tvarkos aprašo ir pareiškinių dokumentų formų patvirtinimo 2020 02 25 Nr. Sp-22

2021-00813 Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas dėl Rinkėjų sąrašų sudarymo, tikslinimo ir naudojimo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose tvarkos aprašo ir formų patviritnimo 2020 04 02 Nr. Sp-30

2021-00811 Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas dėl Rinkėjų sąrašų tikslinimo Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinės sistemos posistemėje RINKĖJAI tvarkos aprašo patvirtinimo 2020 04 02 Nr. Sp-31

2021-00807 Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas dėl Išankstinio balsavimo lakšto formos patvirtinimo 2020 04 02 Nr. Sp-32

2021-00825 Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas dėl Pretendentų į kandidatus ir piliečių iniciatyvų parėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2020 04 02 Nr. Sp-33

2021-00816 Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas dėl Rinkimų ir referendumo komisijų narių rezervo sudarymo, panaudojimo, tikslinimo ir atšaukimo iš jo tvarkos aprašo patvirtinimo 2020 04 02 Nr. Sp-34

2021-00810 Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas dėl Savivaldybių (apygardų) ir apylinkių rinkimų (referendumo) komisijų pirmininkų, narių rašytinio pasižadėjimo davimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2020 04 07 Nr. Sp-39

2021-00805 Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas dėl Savivaldybių (apygardų) rinkimų (referendumo) komisijų darbo organizuojant rinkėjų informavimą apie rinkimus (referendumą) tvarkos aprašo patvirtinimo 2020 04 07 Nr. Sp-40

2021-00809 Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas dėl Kandidatų sąrašų ir kandidatų rinkimų programų spausdinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2020 04 27 Nr. Sp-50

2021-00806 Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas dėl Pranešimo apie rinkimus (referendumą) įteikimo rinkėjams tvarkos aprašo patvirtinimo 2020 04 27 Nr. Sp-51

2021-00819 Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas dėl Rinkimų (referendumo) stebėtojo registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2020 04 27 Nr. Sp-52

2021-00804 Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2020 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. Sp-11 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 2020 04 27 Nr. Sp-53

2021-00818 Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas dėl Lėšų, skiriamų savivaldybių (apygardų) rinkimų (referendumo) komisijoms, planavimo, skyrimo, apskaitos ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo 2020 05 05 Nr. Sp-59

2021-00814 Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2019 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. Sp-73 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos vyriausiojoje rinkimų komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ formos pakeitimo 2020 05 14 Nr. Sp-66

2021-00808 Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas dėl Išankstinio balsavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2020 05 14 Nr. Sp-69

2021-00875 Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas dėl Apylinkės rinkimų (referendumo) komisijos protokolų pildymo naudojant „Rinkimų vedlį“, balsų ir pirmumo balsų skaičiavimo, rinkimų (referendumo) biuletenių ir kitų dokumentų pateikimo savivaldybės (apygardos) rinkimų (referendumo) komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo 2020 05 14 Nr. Sp-70

2021-00802 Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2019 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. Sp-42 „Dėl Išankstinio balsavimo organizavimo ir vykdymo užsienyje esančiuose tarptautinių operacijų kariniuose vienetuose (rajonuose) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 08 05 Nr. Sp-126

2021-00823 Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2020 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. Sp-30 „Dėl Rinkėjų sąrašų sudarymo, tikslinimo ir naudojimo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose tvarkos aprašo ir formų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 09 10 Nr. Sp-177

2021-00846 Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas dėl Rekomendacijų dėl rinkimų komisijų narių darbo organizavimo patvirtinimo 2020 09 15 Nr. Sp-185

2021-00801 Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2016 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. Sp-191 „Dėl Politinės reklamos skleidimo laisvės atėmimo vietų įstaigose politinės kampanijos laikotarpiu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 09 17 Nr. Sp-193

2021-00856 Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2020 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. Sp-69 „Dėl Išankstinio balsavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 09 17 Nr. Sp-194

2021-00824 Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2020 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. Sp-30 „Dėl Rinkėjų sąrašų sudarymo, tikslinimo ir naudojimo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose tvarkos aprašo ir formų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 09 24 Nr. Sp-214

2021-00799 Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas dėl Rinkėjo, esančio saviizoliacijoje, prašymo balsuoti namuose formos patvirtinimo 2020 09 24 Nr. Sp-216

2021-00800 Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gruodžio 11 d. sprendimo Nr. Sp-191 „Dėl Balsavimo patalpos įrengimo tvarkos aprašo ir Balsavimo patalpos perdavimo saugoti policijai akto formos patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 01 Nr. Sp-229

2021-00798 Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. Sp-216 „Dėl Rinkėjo, esančio saviizoliacijoje, prašymo balsuoti namuose formos patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 06 Nr. Sp-243

2021-00845 Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas dėl didžiausių politinės kampanijos išlaidų konkrečiose rinkimų apygardose dydžių nustatymo 2020 12 08 Nr. Sp-313

2021-00812 Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas dėl 2021 m. balandžio 11 d. naujų Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nario – mero rinkimų politinės reklamos stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo 2021 01 05 Nr. Sp-3

2021-00817 Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2020 m. gegužės 5 d. sprendimo Nr. Sp-59 „Dėl Lėšų, skiriamų savivaldybių (apygardų) rinkimų (referendumo) komisijoms, planavimo, skyrimo, apskaitos ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 01 05 Nr. Sp-5

2021-01026 Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas dėl vietos pripažinimo porinkiminiuose Jurbarko rajono, Klaipėdos rajono ir Pagėgių savivaldybių tarybų narių mandatų negavusių kandidatų sąrašuose 2021 01 21 Nr. Sp-9

2021-00887 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-231 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 01 20 Nr. O3E-86

2021-00888 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugpjūčio 2 d. nutarimo Nr. O3E-301 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teikiamų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo 2021 01 20 Nr. O3E-87

 

7 EUR / mėn. x = 84 EUR

Teismų praktika

Teisėkūros žinios, 2021-01-23, Nr. 7

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2021-01-20, Nr. 6

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2021-01-16, Nr. 5

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2021-01-13, Nr. 4

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2021-01-09, Nr. 3

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Visi